„Materiały Elektroniczne” czasopismo naukowe

Materiały Elektroniczne są czasopismem naukowym, służącym rozpowszechnianiu aktualnej wiedzy oraz wyników badań w dziedzinie technologii wytwarzania materiałów, metod określania ich właściwości oraz  zastosowań w elektronice i fotonice. Wydawane są kwartalnie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych  w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. Wersją pierwotną jest wersja papierowa.

Materiały Elektroniczne  zawierają artykuły problemowe, teksty wystąpień pracowników ŁUKASIEWICZ - ITME na konferencjach i Biuletyn PTWK (Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów im. Prof. J. Czochralskiego).

Adres Redakcji:
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH
ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa,
email: ointe@itme.edu.pl, www: http://www.itme.edu.pl
tel.: (22) 639-58-85 - Redaktor Naczelna
tel.: (22) 639 55 29 - Sekretarz redakcji

7 pkt. na rok 2015 - wg komunikatu MNiSW.

PL ISSN 0209 - 0058

Wszystkie materiały znajdują się w otwartym dostępie.
Licencja: CC BY 4.0


Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelna
prof. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak

Z-ca Redaktor Naczelnej
dr hab. inż. Paweł Kamiński, prof. ŁUKASIEWICZ - ITME


Komitet redakcyjny
dr hab.  inż. Marcin Chmielewski, prof. ŁUKASIEWICZ - ITME
dr inż. Tymoteusz Ciuk
dr inż. Ewa Dumiszewska
dr hab.  inż. Anna Kozłowska, prof. ŁUKASIEWICZ - ITME


Rada programowa:
prof. dr hab. Jacek Baranowski
prof. dr hab. inż. Andrzej Jeleński
dr hab. inż. Ludwika Lipińska, prof. ŁUKASIEWICZ - ITME
prof. dr hab. Anna Pajączkowska
prof. dr hab. Ewa Talik
prof. dr hab. inż. Andrzej Turos


Sekretarz redakcji:
mgr Anna Waga

Redaktorzy językowi:
mgr Maria Siwik - Grużewska
dr Mariusz Łukaszewski

Redaktor techniczny:
mgr Olga Miziuk

Lista recenzentów 2019 r.

dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
dr Anna Wajler
dr Andrzej Swinarew
dr inż. Bartłomiej WysockiDigitalizacja czasopisma "Materiały Elektroniczne" w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez internet  oraz Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Materiały Elektroniczne" - zadania finansowane w ramach umowy Nr 593/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Utrzymanie anglojęzycznej wersji czasopisma Materiały Elektroniczne oraz Wprowadzenie do czasopisma Materiały Elektroniczne identyfikacji Digital Object Identifier - zadania finansowane w ramach umowy 686/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Materiały Elektroniczne 2016

Materiały Elektroniczne Tom 44 Nr 1

Surface acoustic wave low insertion loss delay line for applications in sensors
Soluch W.
Influence of carbon and oxygen on properties of Cu-C-O composites
Strąk C., Olesińska W., Siedlec R.
Kompozyt Al2O3 - ZrO2 wzmocniony płatkami grafenowymi
Boniecki M., Gołębiewski P., Wesołowski W., Woluntarski M., Zybała R., Kaszyca K., Piątkowska A., Romaniec M., Ciepielewski P., Krzyżak K.
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w ocenie międzynarodowej
Jeleński A., Plasota Sz.


Materiały Elektroniczne Tom 44 Nr 2

Electrical properties of Ag-C and Cu-C contact materials
Pietrzak K.,  Gładki A.,  Frydman K.,  Wójcik-Grzybek D., Kaszyca K., Borkowski P.
Scanning electron microscope at low voltage operation - a unique characterization tool for graphene layers
Jóźwik I.
Stabilność wysokotemperaturowa ekologicznych rezystorów grubowarstwowych
Kiełbasiński K., Szałapak J., Krzemiński J., Młożniak A., Jakubowska M., Szostak S.


Materiały Elektroniczne Tom 44 Nr 3

Optimization of synthesis of single phase nanostructured LiFePO4 materials
Winkowska M., Lipińska L., Strachowski T., Wasiucionek M.
HRXRD study of ZnO single crystals bombarded with Ar ions
Wójcik M., Gaca J., Caban P., Turos A.
Resonator with transverse surface wave on lithium tantalate crystal for applications in viscosity and temperature sensors
Brzozowski E., Stańczyk B., Przyborowska K., Kozłowski A.


Materiały Elektroniczne Tom 44 Nr 4

Viscosity sensor with shear-horizontal acoustic plate mode on BT-cut quartz and surface acoustic wave filter for mode selection
Soluch W.,  Wróbel T.
Mechanical strength and fracture toughness of brittle monocrystalline and ceramic materials
Boniecki M., Kamiński P., Wesołowski W., Krzyżak K.
Investigation of oxide crystals by means of synchrotron and conventional X-ray diffraction topography
Wierzchowski W., Malinowska A., Wieteska K., Wierzbicka E., Mazur K., Lefeld - Sosnowska M., Świrkowicz M., Łukasiewicz T.


Spis Treści 2016 r.

Materiały Elektroniczne 2015

Materiały Elektroniczne Tom 43 Nr 1

Laser na szkle fosforanowym domieszkowanym erbem, iterbem i chromem
Podniesiński D., Nakielska M., Kozłowska A., Stępień R., Pysz D. 
Badanie struktury defektowej w nowych rodzajach scyntylacyjnych monokryształów mieszanych granatów lutetowo-itrowo-glinowych [LuxY1-x]3Al5O12(LuYAG) niedomieszkowanych oraz aktywowanych prazeodymem
Malinowska A., Wierzbicka E., Wierzchowski W., Mazur K., Romaniec M., Kisielewski J., Świrkowicz M., Szyrski W., Drozdowski W.
Rentgenowska topografia dyfrakcyjna defektów sieci krystalicznej w monokryształach MgAl2O4 i ScAlMgO4 otrzymywanych w różnych warunkach technologicznych
Wierzbicka E., Malinowska A., Wierzchowski W., Kisielewski J., Świrkowicz M., Szyrski W., Romaniec M., Mazur K.


Materiały Elektroniczne Tom 43 Nr 2

Wzrost politypu 3C-SiC z roztworu metodą TSSG
Raczkiewicz M.,  Tymicki E.,  Łukasiewicz T. 
Dobór parametrów procesu termicznego rozkładu prekursora nanoproszku srebra w celu uzyskania optymalnej struktury krystalitów srebra
Pawłowski R. 
Analiza odkształceń sieci krystalicznej w sąsiedztwie dyslokacji
Jóźwik P.,  Turos A.,  Jagielski J.,  Natarajan S.,  Nowicki L. 


Materiały Elektroniczne Tom 43 Nr 3

Acoustic plate modes in GaN crystal plates cut perpendicularly to crystallographic Z axis
Sadura J., Brzozowski E., Łysakowska M.
Towards improvement of beam quality of wide-stripe high-power laser diodes
Maląg A., Sobczak G., Dąbrowska E., Teodorczyk M., Dąbrowski A., Nakielska M.
Właściwości mechaniczne ceramiki Y2O3 wzmocnionej płatkami grafenowymi
Boniecki M. , Librant Z.,  Wesołowski W.,  Gołębiewski P.,  Zybała R.,  Kaszyca K.,  Koziński R.,  Librant K.,  Piątkowska A.,  Romaniec M., Ciepielewski P.,  Krzyżak K.,  Kurpaska Ł. 
Hydrofobowe pokrycia organiczne na gładkich podłożach i na podłożach z rozwiniętą powierzchnią
Stańczyk B., Dobrzański L.,  Góra K., Jach K.,  Jagoda A. 


Materiały Elektroniczne Tom 43 Nr 4

Nanodruty InP do zastosowań w fotowoltaice
Dumiszewska E., Grodecki K., Krajewska A., Jóźwik I., Strupiński W.
Polymer luminescent concentrators containing oxide nanocrystals doped with rare-earth elements matched to an edge-illuminated silicon solar cell
Sarnecki J., Gawlik G., Lipińska L., Jeremiasz O.
Wpływ parametrów procedury numerycznej CONTIN na kształt prążków widmowych otrzymywanych w wyniku analizy temperaturowych zmian relaksacyjnych przebiegów fotoprądu
Żelazko J., Kamiński P. , Kozłowski R.
Właściwości elektryczne monokryształów krzemu wzbogaconych w azot
Kamiński P., Kwastarz M., Surma B.


Spis Treści 2015 r.

dot

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki.
Link do Polityki Prywatności