"Materiały Elektroniczne" czasopismo naukowe

Materiały Elektroniczne są czasopismem naukowym, służącym rozpowszechnianiu aktualnej wiedzy oraz wyników badań w dziedzinie technologii wytwarzania materiałów, metod określania ich właściwości oraz  zastosowań w elektronice i fotonice. Wydawane są kwartalnie przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. Wersją pierwotną jest wersja papierowa.

Materiały Elektroniczne  zawierają artykuły problemowe, teksty wystąpień pracowników ITME na konferencjach i Biuletyn PTWK (Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów im. Prof. J.Czochralskiego)

Adres Redakcji:
INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH
ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa,
email: ointe@itme.edu.pl, www: http://www.itme.edu.pl
tel.: (22) 834 90 03 oraz (22) 639 58 05 - redaktor naczelny
tel.: (22) 639 55 29 - sekretarz redakcji

7 pkt. na rok 2015 - wg komunikatu MNiSW.

PL ISSN 0209 - 0058

Wszystkie materiały znajdują się w otwartym dostępie.

Strona  jest obecnie w trakcie przebudowy. Jej starszą wersję można znaleźć pod adresem:
matelektron.itme.edu.pl

Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak  prof. ITME

Komitet redakcyjny
prof. dr hab. inż. Andrzej Jeleński
dr hab. inż.  Paweł Kamiński prof. ITME
dr hab.  Dorota Pawlak prof. ITME
dr inż.  Włodzimierz  Strupiński
prof. dr hab. inż. Andrzej Turos

Rada programowa:
prof. dr hab. Jacek Baranowski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki
prof. dr hab. Marek Godlewski
prof. dr hab. Maria Kamińska
dr hab. inż. Jarosław Mizera prof. PW
prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski

Sekretarz redakcji:
mgr Anna Waga

Redaktorzy językowi:
mgr Maria Siwik - Grużewska
mgr Krystyna Sosnowska

Redaktor techniczny:
mgr Szymon Plasota

Lista recenzentów 2015 r.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Filipiak
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Haberko
Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz
Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski
Prof. dr hab. Marek Godlewski
Prof. dr hab. Tadeusz Wosiński
Dr hab. inż. Elżbieta Jezierska 
Dr hab. inż. Robert Sarzała
Dr hab. Piotr Dłużewski
Dr hab. Jürgen Härtwig
Dr hab. Grzegorz Kowalski
Dr hab. Marek Lipiński
Dr hab. Jan Muszalski
Dr hab. Bronisław Pura
Dr inż. Mikołaj Baszun
Dr inż. Roman Ostrowski
Dr inż. Antoni Siennicki
Dr inż. Ryszard Sitek
Dr inż. Grzegorz Sobieraj
Dr Paweł Skupiński

Digitalizacja czasopisma "Materiały Elektroniczne" w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez internet  oraz Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Materiały Elektroniczne" - zadania finansowane w ramach umowy Nr 593/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Materiały Elektroniczne 2016

Materiały Elektroniczne Tom 44 Nr 1

Surface acoustic wave low insertion loss delay line for applications in sensors
Soluch W.
Influence of carbon and oxygen on properties of Cu-C-O composites
Strąk C., Olesińska W., Siedlec R.
Kompozyt Al2O3 - ZrO2 wzmocniony płatkami grafenowymi
Boniecki M., Gołębiewski P., Wesołowski W., Woluntarski M., Zybała R., Kaszyca K., Piątkowska A., Romaniec M., Ciepielewski P., Krzyżak K.
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w ocenie międzynarodowej
Jeleński A., Plasota Sz.


Materiały Elektroniczne Tom 44 Nr 2

Electrical properties of Ag-C and Cu-C contact materials
Pietrzak K.,  Gładki A.,  Frydman K.,  Wójcik-Grzybek D., Kaszyca K., Borkowski P.
Scanning electron microscope at low voltage operation - a unique characterization tool for graphene layers
Jóźwik I.
Stabilność wysokotemperaturowa ekologicznych rezystorów grubowarstwowych
Kiełbasiński K., Szałapak J., Krzemiński J., Młożniak A., Jakubowska M., Szostak S.


Materiały Elektroniczne Tom 44 Nr 3

Optimization of synthesis of single phase nanostructured LiFePO4 materials
Winkowska M., Lipińska L., Strachowski T., Wasiucionek M.
HRXRD study of ZnO single crystals bombarded with Ar ions
Wójcik M., Gaca J., Caban P., Turos A.
Resonator with transverse surface wave on lithium tantalate crystal for applications in viscosity and temperature sensors
Brzozowski E., Stańczyk B., Przyborowska K., Kozłowski A.

Materiały Elektroniczne 2015

Materiały Elektroniczne Tom 43 Nr 1

Laser na szkle fosforanowym domieszkowanym erbem, iterbem i chromem
Podniesiński D., Nakielska M., Kozłowska A., Stępień R., Pysz D. 
Badanie struktury defektowej w nowych rodzajach scyntylacyjnych monokryształów mieszanych granatów lutetowo-itrowo-glinowych [LuxY1-x]3Al5O12(LuYAG) niedomieszkowanych oraz aktywowanych prazeodymem
Malinowska A., Wierzbicka E., Wierzchowski W., Mazur K., Romaniec M., Kisielewski J., Świrkowicz M., Szyrski W., Drozdowski W.
Rentgenowska topografia dyfrakcyjna defektów sieci krystalicznej w monokryształach MgAl2O4 i ScAlMgO4 otrzymywanych w różnych warunkach technologicznych
Wierzbicka E., Malinowska A., Wierzchowski W., Kisielewski J., Świrkowicz M., Szyrski W., Romaniec M., Mazur K.


Materiały Elektroniczne Tom 43 Nr 2

Wzrost politypu 3C-SiC z roztworu metodą TSSG
Raczkiewicz M.,  Tymicki E.,  Łukasiewicz T. 
Dobór parametrów procesu termicznego rozkładu prekursora nanoproszku srebra w celu uzyskania optymalnej struktury krystalitów srebra
Pawłowski R. 
Analiza odkształceń sieci krystalicznej w sąsiedztwie dyslokacji
Jóźwik P.,  Turos A.,  Jagielski J.,  Natarajan S.,  Nowicki L. 


Materiały Elektroniczne Tom 43 Nr 3

Acoustic plate modes in GaN crystal plates cut perpendicularly to crystallographic Z axis
Sadura J., Brzozowski E., Łysakowska M.
Towards improvement of beam quality of wide-stripe high-power laser diodes
Maląg A., Sobczak G., Dąbrowska E., Teodorczyk M., Dąbrowski A., Nakielska M.
Właściwości mechaniczne ceramiki Y2O3 wzmocnionej płatkami grafenowymi
Boniecki M. , Librant Z.,  Wesołowski W.,  Gołębiewski P.,  Zybała R.,  Kaszyca K.,  Koziński R.,  Librant K.,  Piątkowska A.,  Romaniec M., Ciepielewski P.,  Krzyżak K.,  Kurpaska Ł. 
Hydrofobowe pokrycia organiczne na gładkich podłożach i na podłożach z rozwiniętą powierzchnią
Stańczyk B., Dobrzański L.,  Góra K., Jach K.,  Jagoda A. 


Materiały Elektroniczne Tom 43 Nr 4

Nanodruty InP do zastosowań w fotowoltaice
Dumiszewska E., Grodecki K., Krajewska A., Jóźwik I., Strupiński W.
Polymer luminescent concentrators containing oxide nanocrystals doped with rare-earth elements matched to an edge-illuminated silicon solar cell
Sarnecki J., Gawlik G., Lipińska L., Jeremiasz O.
Wpływ parametrów procedury numerycznej CONTIN na kształt prążków widmowych otrzymywanych w wyniku analizy temperaturowych zmian relaksacyjnych przebiegów fotoprądu
Żelazko J., Kamiński P. , Kozłowski R.
Właściwości elektryczne monokryształów krzemu wzbogaconych w azot
Kamiński P., Kwastarz M., Surma B.


Spis Treści 2015 r.

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Ciasteczka możesz zablokować w ustawieniach przeglądarki