O ITME

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, zatrudniający blisko 300 pracowników, jest utworzoną na początku lat siedemdziesiątych XX wieku jednostką badawczo-rozwojową oraz doradczą prowadzącą prace w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, elektroniki, fotoniki, nanotechnologii. Prowadzone są tu też prace nad materiałami nowej generacji.
ITME utrzymuje czołową pozycję w rankingu tworzonym w ramach Ewaluacji Instytucji Naukowych, przeprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezmiennie otrzymując kategorię A. Dzięki swoim dotychczasowym osiągnięciom, zalicza się do czołowych placówek naukowo-badawczych realizujących z sukcesem nowatorskie badania w wielu obszarach związanych z nowymi technologiami. ITME należy do światowej czołówki ośrodków naukowych prowadzących badania nad grafenem.

Działalność

Działalność badawczo-rozwojowa ITME obejmuje technologie materiałów zaawansowanych (np. grafen, materiały półprzewodnikowe, monokryształy, materiały grubowarstwowe, produkty na bazie szkła i ceramiki, podłoża pod systemy elektroniczne, kompozyty metalowo-ceramiczne MMC oraz kompozyty gradientowe FGM, materiały dla opto-, piezo-, elektroniki nadprzewodnikowej itd.) oraz przyrządy na bazie tych materiałów. W ITME wytwarzany jest również wysokiej jakości grafen wielkoformatowy, osiągający wymiary do 500x500mm i płatki grafenowe (RGO). Łącznie, w ciągu ostatnich trzech lat pracownicy ITME zaangażowani byli w realizację ponad 70 projektów naukowych i rozwojowo-badawczych (m.in. 28 projektów NCBiR, w tym 10 grantów w ramach programu GRAF-TECH, 22 projektów NCN, 7 projektów europejskich oraz amerykańskich) w zakresie inżynierii materiałowej, elektroniki, fizyki i chemii. Liczba polskich, europejskich i światowych patentów przyznanych ITME wynosi blisko 200. W latach 2013-2015 opublikowano ponad 470 prac o indeksie cytowań IF ponad 330.

Misja, Wizja, Cele

MISJA

  • Tworzymy i wdrażamy nowoczesne technologie oraz innowacyjne materiały funkcjonalne.
  • Rozwijamy pasje naukowe.
  • Nasze sukcesy rozwijają naukę i stymulują postęp dla dobra i zdrowia ludzi.
  • Dbamy o satysfakcję pracowników.


WIZJA
Uzyskamy i utrzymamy pozycję najbardziej prestiżowego instytutu nauk ścisłych i inżynieryjnych w Polsce.

GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE

  • Zapewniamy długoterminowy rozwój ITME.
  • Tworzymy wartość dla przemysłu.
  • Wspieramy powstawanie start upów technologicznych.
  • Maksymalizujemy dofinansowanie na projekty badawcze i rozwojowe oraz infrastrukturę.
  • Optymalizujemy produktywność pracy.

Polityka jakości

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 jest zorientowany na systematyczne ulepszanie jakości wyrobów i usług. Przez przyjęty standard jakości budujemy tożsamość Instytutu oraz jego pozycję na rynku. Zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów realizujemy poprzez tworzenie i wdrażanie zaawansowanych technologii oraz wytwarzanie innowacyjnych produktów dla różnych gałęzi gospodarki.

Skan dokumentu:
Polityka_Jakości_ITME.pdf

Katalog z ofertą ITME

ITME katalog pl POL (pdf, 3250.6 Kb)
ITME katalog (pdf, 12240.9 Kb)

Dyrekcja

Dyrektor dr inż. Ireneusz Marciniak
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, prof. ITME
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju, Prokurent inż. Zenon Godziejewski
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr inż. Sławomir Strelau

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr Agnieszka Mrozowska
Główny Księgowy Mgr inż. Janusz Ruciński

Rada Naukowa

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Jacek Jagielski
Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. Jacek Baranowski
Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
Sekretarz mgr inż. Agata Sidorowicz
 
Członkowie:
dr inż. Mariusz Andrzejczak
prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki
prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński
dr inż. Maciej Gierej
prof. dr hab. Marek Godlewski
prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
prof. dr hab. inż. Andrzej Jeleński
prof. dr hab. inż. Paweł Kamiński
inż. Jarosław Kisielewski
mgr inż. Sławomir Krużmanowski
prof. dr hab. inż. Andrzej Maląg
prof. dr hab. inż. Michał Nawrocki
prof. dr hab. inż. Dorota Pawlak
prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska
prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski
dr inż.Włodzimierz Strupiński
inż. Marian Teodorczyk
prof. dr hab. inż. Andrzej Turos
dr inż. Anna Wajler
prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński