Kontakt

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Wólczyńska 133,
01-919 Warszawa
Tel. (+48 22) 835 30 41
Fax: (+48 22) 864 54 96
Email: itme@itme.edu.pl

facebook

Dyrekcja

Zenon Godziejewski Agnieszka Mrozowska
p.o. Dyrektora ITME Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Tel. (+48 22) 639-58-65 Tel. +48 (22) 639-55-28
Faks: (+48 22) 864-54-96 Email: itme@itme.edu.pl
Email: itme@itme.edu.pl

Dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, prof. ITME Janusz Ruciński
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Główny Księgowy
Tel. (+48 22) 639-58-85 Tel. +48 (22) 639-55-07
Email: itme@itme.edu.pl Email: itme@itme.edu.pl


Administracja

Nazwa Jednostki Nr wew. Nr bezpośredni
Sekretariat Dyrektora Instytutu 405 +48 (22) 639-58-05
Kadry 451 +48 (22) 639-58-51
Kierownik Działu Księgowości 476 +48 (22) 639-58-76
Dział Organizacji 555 +48 (22) 639-58-08
Kierownik Działu Rachuby Płac 471 +48 (22) 639-58-71
Archiwum Zakładowe 498 +48 (22) 639-58-98
Dział Promocji i Marketingu (Kontakt dla mediów) 432 + 48 (22) 639 58 32

Zakłady naukowo-badawcze

Nazwa Jednostki Nr wew. Nr bezpośredni
Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Wysokiej Czystości 140 +48 (22) 639-55-40
Zakład Badań Mikrostrukturalnych 115 +48 (22) 639-55-15
Zakład Kompozytów Ceramiczno- Metalowych i Złączy 154 +48 (22) 639-58-15
Zakład Ceramiki 144 +48 (22) 639-55-54
Zakład Technologii Krzemu 111 +48 (22) 639-55-11
Zakład Optoelektroniki 104 +48 (22) 639-55-04
Zakład Technologii Chemicznych 452 +48 (22) 639-58-52
Zakład Szkieł 505 +48 (22) 639-59-05
Zakład Epitaksji 188 +48 (22) 639-55-88
Zakład Epitaksji i Charakteryzacji 136 +48 (22) 639-55-36
Zakład Materiałów Grubowarstwowych 457 +48 (22) 639-58-57
Zakład Materiałów Funkcjonalnych 202 +48 (22) 639-56-02
Zakład Zastosowań Materiałów
AIIIBV
417 +48 (22) 639-58-17
Zakład Piezoelektroniki 113 +48 (22) 639-55-13

Dział Informacji Naukowej i Technicznej

Nazwa Jednostki Nr wew. Nr bezpośredni
Kierownik: Anna Waga 129 +48 (22) 639 55 29
Biblioteka: Joanna Suska 108 +48 (22) 639 55 08
Sekcja Komputerowego Przygotowywania Wydawnictw: Szymon Plasota 366 +48 (22) 639 57 66Dział Informacji jest czynny: poniedziałek - piątek 8.00 - 15.30