Wydarzenia

21.12.2018

Życzenia Świąteczne

Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Dyrektor i Zespół
Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych

10.10.2018

Polski patent dla Zakładu Syntezy Chemicznej i Grafenu Płatkowego

Urząd Patentowy RP przyznał patent nr 229934 dla naukowców z Zakładu Syntezy Chemicznej i Grafenu Płatkowego na wynalazek  pt . "Sposób wytwarzania grafenu płatkowego na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu płatkowego".
Twórcy  wynalazku: Ludwika Lipińska, Magdalena Aksienionek, Michał Łepecki, Andrzej Marcjaniuk, Michał Woluntarski, Zbigniew Wiliński, Sławomir Cendrowski.
Gratulujemy!

25.09.2018

Młodzi naukowcy nagrodzeni

Dr Katarzyna Sadecka z Zakładu Materiałów Funkcjonalnych i mgr.inż. Aleksandra Krajewska z Zakładu Grafenu i Materiałów dla Elektroniki otrzymały stypendium dla najlepszych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkodnictwa Wyższego. Do konkursu zgłosiło się 1129 naukowców, z czego stypendium przyznano 181 najlepszym młodym badaczom. Stypendium będzie przyznawane przez 3 lata. Gratulujemy naszym naukowcom!

06.09.2018

Nasz pracownik naukowy otrzymał stypendium badawcze Rządu Francji

Nasz pracownik naukowy, dr hab. Mariusz Klimczak, prof. ITME, otrzymał Stypendium Rządu Francji na 3-miesięczny pobyt badawczy w FEMTO-ST Institute, Université Bourgogne Franche-Comté w Besançon, we Francji. Będzie tam pracował z prof. Thibaut Sylvestre, partnerem w konsorcjum projektu europejskiego H2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network „SUPUVIR”, w którym uczestniczy także nasz Instytut.
W Polsce Stypendia Rządu Francji na pobyty badawcze, a także na studia doktoranckie i magisterskie we Francji, są przyznawane co roku od 55 lat przez Ambasadę Francji. W tym roku, dr hab. Klimczak był jednym z 20 polskich naukowców z różnych dziedzin nauki, którzy otrzymali stypendium na pobyt badawczy we Francji.

04.09.2018

Wygrane konkursy na staże naukowe

Nasze pracowniczki z Zakładu Materiałów Kompozytowych i Ceramicznych: dr inż. Monika Michalska i dr inż. Agata Strojny-Nędza wygrały konkursy na staże naukowe. Dr inż. Monika Michalska wygrała konkurs na 6-miesięczny staż naukowy podoktorski (post doc, field of research „Electrode materials for batteries and supercapacitors”), który realizować będzie w Ostrawie w Czechach - Department of Chemistry, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, VŠB-Technical University. Podczas stażu dr inż. Monika Michalska wykonywać będzie prace ściśle związane z realizowaną przeze siebie w ITME tematyką naukowo-badawczą, dotyczącą syntezy i charakterystyki materiałów elektrodowych do baterii II rodzaju i superkondensatorów. Staż ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Unii Europejskiej Badania, Rozwój i Edukacja oraz budżetu państwa Republiki Czeskiej.

Dr inż. Agata Strojny-Nędza wygrała konkurs na miesięczny staż naukowy w ramach dziesiątej edycji konkursu prowadzonego przez KMM-VIN (European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials).  Staż ten realizować będzie w firmie TECNALIA  Inspiring Business w San Sebastian (Hiszpania), która łączy naukę z przemysłem poprzez promowanie nowych technologii. Podczas pobytu w TECNALIA dr inż. Agata Strojny-Nędza prowadzić będzie badania naukowe i technologiczne z tematyki, którą obecnie prowadzi w ITME.  Staż ten w całości finansowany jest przed jednostkę KMM-VIN.
Obu Paniom serdecznie gratulujemy!!!

16.03.2018

Patent nr 228019

Urząd Patentowy RP przyznał Instytutowi patent nr 228019 na wynalazek pt. Sposób i układ do formowania wiązek światła emitowanych przez macierz krawędziowych diod laserowych.
Twórca: dr Andrzej Kowalik z Zakładu Z-20.

16.03.2018

Patent nr 228207

Urząd Patentowy RP przyznał Instytutowi patent nr 228207 na wynalazek pt. Czujnik lepkości akustycznej cieczy oparty na linii opóźniającej.
Twórcy: Tadeusz Wróbel, Ernest Brzozowski, Marianna Baranowska.

21.02.2018

Polski Patent

Naukowcy z Zakładu Materiałów Funkcjonalnych otrzymali polski patent na wynalazek Materiał eutektyczny, zwłaszcza metalodielektryczny.
Twórcy wynalazku: Dorota Anna Pawlak, Katarzyna Sadecka, Marcin Gajc, Andrzej Kłos

14.11.2017

Europejski patent na wynalazek Mikrosondy

Europejski Urząd Patentowy przyznał naszemu Instytutowi patent nr EP 3011995 na wynalazek pt. Mikrosonda do elektroporacji selektywnej i sposób jej wytwarzania. Twórcami wynalazku są  naukowcy z Zakładu Szkieł: prof. Ryszard Buczyński, mgr.inż. Dariusz Pysz, dr Ryszard Stępień. Innowacyjny wynalazek przeznaczony jest do zastosowania w terapii pacjentów m.in. w chorobach onkologicznych oraz badaniach laboratoryjnych do poszukiwania nowych metod leczenia. Wynalazek otrzymał liczne nagrody m.in. nagrodę polskiej edycji Innostars Award 2016 w kategorii MedTech (urządzenia medyczne), która jest przyznawana za nowatorskie projekty w obszarze zdrowia, medycyny i biotechnologii.

03.11.2017

Kolejny patent europejski na wynalazek naukowców z ITME

Naukowcy z Zakładu Materiałów Funkcjonalnych otrzymali patent z Europejskiego Urzędu Patentowego na wynalazek Zastosowanie materiału zwłaszcza eutektycznego, jako warstwy aktywnej w elektrodzie i elektroda obejmująca warstwę aktywną z materiału, zwłaszcza eutektycznego - EP 2743946.
Twórcy wynalazku: Dorota Anna Pawlak, Krzysztof Bieńkowski, Katarzyna Kołodziejak, Krzysztof Orliński.

03.11.2017

Patent europejski przyznany

Naukowcy z Zakładu Technologii Chemicznych otrzymali patent z Europejskiego Urzędu Patentowego na wynalazek pt. The method of graphene oxide chemical reduction - EP 2653445.
Twórcy wynalazku: Ludwika Lipińska, Joanna Jagiełło, Rafał Koziński, Roman Batijewski, Eugeniusz Najdeker.

20.10.2017

Kategoria A dla ITME

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych realizowaną w okresie 2013 - 2016. W wyniku oceny nasz Instytut otrzymał kategorię A.
Eksperci oceniali cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.  Weryfikacji zostało poddanych 1000 jednostek naukowych z 8 obszarów tematycznych. Otrzymując kategorię A nasi naukowcy zostali docenieni za wysoki poziom projektów naukowych i prac badawczych realizowanych w ITME.

28.9.17

Udział ITME w prestiżowej szkole letniej H2020 MSCA ITN

W dniach 18-22 września w FEMTO-ST Institute w Besoncon we Francji (część French National Centre for Scientific Research - CNRS) odbyła się szkoła letnia „Training event on Supercontinuum Broadband Light Sources” w ramach międzynarodowego konsorcjum “SUPUVIR” European H-2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network, którego członkiem jest nasz Instytut.
Wykłady z dziedziny fizyki optycznej podczas szkoły letniej prowadzili naukowcy o międzynarodowej renomie, w tym prof. John M. Dudley, organizator UNESCO International Year of Light w 2015 r. Wśród wykładowców zaproszonych przez organizatorów znalazł się również nasz pracownik, dr hab. Mariusz Klimczak, prof. ITME.
W szkole letniej wzięło udział ponad 30 doktorantów z wiodących ośrodków europejskich, w tym troje doktorantów, którzy realizują swoje badania w naszym Instytucie: panowie Xavier Forestier i Iurii Venglowskyi - doktoranci MSCA ITN „SUPUVIR” oraz pani Anupamaa Rampur - doktorantka z zespołu projektu First TEAM/2016-1/1 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

13.09.2017

Nasz naukowiec wyróżniony w programie LIDER

Projekt dr inż. Tymoteusza Ciuka z Zakładu Zastosowań Materiałów AIIIBV uzyskał największą liczbę punktów (98) w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród 34 projektów, które zostały dopuszczone do tego etapu oceny w ramach VIII edycji konkursu LIDER NCBR.  Projekt pt. Przyrządy grafenowe na węgliku krzemu do detekcji pola magnetycznego w skrajnych warunkach temperaturowych otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln zł. 
Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem  w czasie realizowanego projektu badawczego.Rezultaty projektu powinny mieć potencjał do praktycznego zastosowania i wdrożenia.

12.09.2017

Nasz Instytut bierze udział w Festiwalu Nauki

Spotkania Festiwalu Nauki są dostępne dla wszystkich, organizowane przez ponad 100 instytucji naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, a dzięki zróżnicowanej formie, oferta programowa skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Imprezy odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Prelegentami są naukowcy mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie.

W naszym Instytucie w terminie od 26.09.2017 do 28.09.2017 zostaną zorganizowane spotkania dotyczące następujących tematów:
- Przyszłość w ceramice - dr inż. Katarzyna Jach
- Zastosowanie materiałów kompozytowych - dr inż. Agata Strojny-Nędza
- Kryształy - rewolucja, która nadal trwa - dr inż. Emil Tymicki
- Czy ogniwa słoneczne mogą być wydajniejsze? - dr inż. Wawrzyniec Kaszub, mgr inż. Piotr Knyps
- Chemiczna kuchnia - czyli jak robimy grafen? - mgr inż. Michał Woluntarski

Zapisy od 18.09.2017 na adres: joanna.rodzewicz@itme.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy harmonogram wraz z opisem spotkań w załączeniu.

11.08.2011

O innowacyjnej procedurze GESIMS w Scientific Reports

Naukowcy z Zakładu Epitaksji i Charakteryzacji opracowali innowacyjną procedurę pomiarową - Spektrometrię Mas Jonów Wtórnych Wzmacnianą Grafenem (GESIMS). Artykuł o tej metodzie został opublikowany niedawno w Scientific Report, 7/2017 należącym do Nature Publishing Group .

Podczas badań nad grafenem przy użyciu standardowej metody SIMS badacze zauważyli, że sama obecność warstwy grafenowej na powierzchni próbki podnosi prawdopodobieństwo jonizacji badanej materii, co prowadzi do znaczącego wzmocnienia rejestrowanych sygnałów. Dla niektórych materiałów czułość urządzenia jest ponad trzysta razy większa w porównaniu do próbki bez grafenu! Procedura GESIMS służy przede wszystkim do badania tzw. materiałów dwuwymiarowych np. grafen, heksagonalny azotek boru, siarczek molibdenu oraz ultra cienkich warstw (o grubości poniżej 5 nm) takich jak studnie kwantowe, złącza tunelowe itp. Zgłoszenie patentowe dotyczące tej metody została zarejestrowane w Europejskim Urzędzie Patentowym. Dodatkowo francuska firma CAMECA, producent urządzenia, na którym prowadzone były badania, opisała wynalazek na swojej stronie internetowej.

Link do publikacji:
www.nature.com/articles/s41598-017-07984-1]https:www.nature.com/articles/s41598-017-07984-1]//www.nature.com/articles/s41598-017-07984-1
Link do newsu: http://www.cameca.com/news-and-events/news-display/Graphene-Enhanced-SIMS-using-SC-Ultra-at-ITME.aspx

14.07.2017

Patenty dla ITME

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej przyznał naszemu Instytutowi patenty na wynalazki:

- "Światłowód fotoniczny do przenoszenia wiązki światła spolaryzowanej radialnie i sposób wytwarzania takiego światłowodu”
Twórcy wynalazku: Ryszard Buczyński, Tomasz Stefaniuk, Jacek Pniewski, Dariusz Pysz, Grzegorz Stępniewski, Ryszard Stępień


- "Sposób wytwarzania włókien YAM”
Twórcy wynalazku: Sebastian Turczyński, Dorota Anna Pawlak

28.06.2017

ITME patronem Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

Nasz Instytut był patronem 4. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej zorganizowanego przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Główną organizatorką była prof. zw. dr hab. Ewa Talik z UŚ, a przewodniczącą Komitetu Oceniającego prof. A. Pajączkowska z naszego Instytutu.
Do Konkursu zgłosiło się 640 uczestników z całej Polski, a przesłanych kryształów było ok. 300. Przyznano trzy główne nagrody wraz z nagrodą specjalną - biletem do CERN-u dla ucznia laureata i nauczyciela oraz 22 wyróżnienia. Organizatorzy konkursu oceniają jakość, morfologię przesłanych kryształów bardzo wysoko. Doceniają również bardzo duże zainteresowanie tematyką konkursu szkół z całej Polski.
Uroczystości rozdania nagród, w dniu 8 czerwca br. towarzyszyło sympozjum, w trakcie którego można było wysłuchać wystąpień prof. M. Gdaniec z Uniwersytetu A.Mickiewicza z Poznania, prof. Anny Pajączkowskiej p.t.: „Krystalizacja w ITME” oraz wykładu mgr Marty Kurowskiej z ITME p.t.: „Kryształy przyszłości, czyli jak zrobić czapkę niewidkę, komputer kwantowy i przejść do ery nanotechnologii w medycynie” i dr Adama Guzika z UŚ p.t.: ”Kryształy w tkankach roślinnych i zwierzęcych”. Na zakończenie wyświetlono film biograficzny p.t.: „Wielki Powrót” w reżyserii Dariusza Grzeszczyka poświęcony prof. Janie Czochralskiemu.

01.06.2017

Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego

Dr Katarzyna Sadecka z Zakładu Materiałów Funkcjonalnych ITME została laureatką konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego organizowanego przez Politechnikę Warszawską. Pani Katarzyna została wyróżniona za pracę doktorską pt. „Efekt plazmoniczny w materiałach eutektycznych na przykładzie Bi2O3-Ag”. Promotorem pracy była dr hab. Dorota A. Pawlak.
Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:
a) za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) ,
b) za najlepszą pracę doktorską w danym roku akademickim,
c) za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.
Celem Konkursu jest popularyzacja osiągnięć Prof. Jana Czochralskiego oraz promowanie absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego.

Zdjęcie: Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

25.05.2017

Polsko-Amerykańskie Forum Przemysłów Obronnych

Przedstawiciele ITME byli obecni na Polsko-Amerykańskim Forum Przemysłów Obronnych, które odbyło się 24 maja br. w Warszawie. Naukowcy brali udział w konferencji i nawiązywali kontakty z potencjalnymi firmami oraz jednostkami zainteresowanymi współpracą. Na stoisku ITME można było zobaczyć, jakie wyroby oraz projekty naukowe kieruje do sektora obronności i bezpieczeństwa nasz Instytut. Celem forum było stworzenie możliwości do nawiązywania współpracy na płaszczyźnie przemysłowej, poszukiwanie nowych obszarów współpracy, przekazywanie informacji przez strony rządowe o planach modernizacji oraz uregulowaniach prawnych dot. obrotu technologiami wojskowymi.

Broszura informacyjna

ITME - Folder (pdf, 2972 Kb)

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki.
Link do Polityki Prywatności