Wydarzenia

20.03.2020

Już wiosna - Kolorowo wokół Łukasiewicz - ITME

Zainaugurowana jesienią akcja "Kolorowo wokół ITME" przynosi pierwsze efekty. Wokół Łukasiewicz - ITME robi się kolorowo. Kilka tygodni temu, pracownicy naszego Instytutu zasadzili wokół budynku setki cebulek kwiatów, które właśnie zaczynają rozkwitać. Pierwszy Dzień Astronomicznej Wiosny to dobry moment by pochwalić się efektami naszej pracy.

Dr Iwona Jóźwik na Uniwersytecie Harvarda

Uniwersytet Harvarda od lat cieszy się niesamowitą renomą w świecie nauki. Wykłady prowadzą tam najlepsi specjaliści z całego świata. Zaproszenie do poprowadzenia wystąpienia dostała również dr Iwona Jóźwik z Laboratorium  Badań Strukturalnych i Charakteryzacji Materiałów . Tematem wykładu była skaningowa mikroskopia elektronowa niskiego napięcia. (Low-Voltage Scanning Electron Microscopy).


2.03.2020

Artykuł o oryginalnej technologii wytwarzania światłowodów opublikowany w The Optical Society (OSA)

Łukasiewicz - ITME rozwija własną, oryginalną technologię wytwarzania światłowodów z wykorzystaniem nanostrukturyzacji ich struktury wewnętrznej. Opublikowana praca, której współautorami są  prof. Ryszard Buczyński i dr inż. Marcin Franczyk  z Zakładu Szkieł jest jednym z pierwszych przykładów zastosowania nowej technologii to wytwarzania światłowodów aktywnych do zastosowań w laserach dużej mocy.

Nanostrukturyzacja włókna umożliwia swobodne kształtowanie profil współczynnika załamania światłowodu, a także rozkładu aktywnego ośrodka wzmacniającego, które decydują o podstawowych właściwościach medium światłowodowego, takich jak wzmocnienie, dyspersja materiałowa i falowodowa, straty zgięciowe światłowodu, dwójłomność oraz modowość. Technologia nanostrukturyzacji daje możliwość realizacji zaprojektowanego profilu współczynnika załamania z bardzo dużą precyzją, która nie jest osiągalna za pomocą współcześnie stosowanych technologii typu MCVD. W szczególności pozwala na znaczący rozwój włókien światłowodowych o bardzo dużym polu modowym typu LMA (ang. Large Mode Area), które są poszukiwane do generacji laserowej o dużej mocy  przy zachowaniu znakomitej jakości wiązki.

W pracy zaprezentowany został pierwszy demonstrator lasera światłowodowego zbudowany na zaprojektowanym i wytworzonym w Łukasiewicz - ITME nanostrukturyzowanym włóknie aktywnym ze szkła krzemionkowego domieszkowanego jonami iterbu.

LINK do artykułu
The Optical Society (OSA) publishes high-quality, peer-reviewed articles in its portfolio of journals, which serve the full breadth of the optics and photonics community.
Optics Express is the all-electronic, open-access journal for optics providing rapid publication for peer-reviewed articles that emphasize scientific and technology innovations in all aspects of optics and photonics.

21.02.2020

Instytuty ŁUKASIEWICZA pozyskały grant na opracowanie nowoczesnej technologii dla sektora kosmicznego

Opracowanie technologii powłok z pamięcią temperatury dla konstrukcji kosmicznych to zadanie, które stoi przed naukowcami Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, a także Instytutu Fizyki PAN. Na stworzenie technologii, konsorcjum pozyskało ponad 1,5 mln złotych w ramach programu NCBiR Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne”.

Siła konsorcjów - moc specjalistów
Liderem projektu „Powłoki z pamięcią temperatury dla badań i rozwoju technologii kosmicznych” jest Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa. Badania rozwojowe oraz przemysłowe realizowane w Łukasiewicz-ILOT obejmować będą badania powłok z pamięcią temperatury w warunkach obciążenia termicznego i przepływowego, jak również demonstrację działania prototypowego systemu pomiarowego w warunkach pracy silnika rakietowego. Rezultatem projektu ma być usługa pomiaru maksymalnych temperatur konstrukcji w zakresie 700-1600°C. - Utworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz, łączącej potencjał 36 polskich instytutów badawczych dało nowe możliwości w kwestii formowania konsorcjów pod konkretne zapotrzebowanie i pozwoliło na szybkie odpowiadanie na narodowe potrzeby technologiczne - mówił na spotkaniu w ministerstwie Sylwester Wyka, zastępca dyrektora Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa.

Naukowcy z Łukasiewicz-ITME będą pracować nad wytworzeniem sensorów oraz zbadają mikrostrukturalne i optyczne właściwości powłok sensorycznych. - Łukasiewicz-ITME zatrudnia specjalistów inżynierii powierzchni oraz fizyki ciała stałego, posiadających kompetencje do opracowania takiej technologii oraz dysponuje laboratoriami analityczno-pomiarowymi wyposażonymi w najwyższej klasy aparaturę” - podkreśla dr inż. Karol Zielonka, dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.

Instytut Fizyki PAN będzie natomiast zajmować się opracowaniem i wytworzeniem sensorów do powłok malarskich o zwiększonej czułości temperaturowej.

Perspektywy rozwoju
Obecnie na rynku międzynarodowych usług badawczych brakuje usługi tego typu dostosowanej do specyfiki badań i rozwoju sektora kosmicznego.
Identyfikacja miejsca występowania maksymalnej temperatury jest istotna z punktu widzenia wytrzymałości termicznej i informacji o możliwych naprężeniach termicznych w nowo projektowanych konstrukcjach.
Usługa skierowana będzie do producentów systemów wynoszenia oraz układów napędów satelitarnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie stanowiąca efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej oraz realny pomost między nauką a gospodarką. Sieć samodzielnie i we współpracy z przedsiębiorcami realizuje przełomowe projekty biznesowe z wykorzystaniem najnowocześniejszego zaplecza badawczego i unikatowej wiedzy naukowej. W skład sieci wchodzi 36 instytutów badawczych zlokalizowanych w 11 polskich miastach.


Ze strony Łukasiewicz - ITME za projekt odpowiada prof. Anna Kozłowska - kierownik Zakładu Optoelektroniki. Serdecznie gratulujemy
19.02.2020

Projekt ENSEMBLE3 i polskie cudowne metamateriały. Rozmowa w Radiowej Jedynce.

Pani Prof. Dorota Pawlak, szefowa konsorcjum ENSAMBLE 3 była gościem programu Eureka na antenie Polskiego Radia PR1. Pani Profesor opowiedziała o Centrum Doskonałości, fotonice i badaniach obecnie prowadzonych w Łukasiewicz-ITME. Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy. PODCASTo projekcie
Centrum Doskonałości ENSEMBLE3 będzie prowadzić działalność w dziedzinie wzrostu kryształów oraz projektowaniu i wytwarzaniu materiałów funkcjonalnych, które mogą znaleźć zastosowanie między innymi w nanofotonice, medycynie, telekomunikacji oraz fotowoltaice. W ramach konsorcjum ENSEMBLE3 pod przewodnictwem prof. Doroty Pawlak z Łukasiewicz - ITME będą pracować naukowcy nie tylko z Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, ale również z Uniwersytetu Warszawskiego,  NCBR, włoskiego Sapienza Università di Roma, niemieckiego Karlsruher Institut für Technologie oraz hiszpańskiego nanoGUNE Cooperative Research Center.

8.01.2020

Udział Łukasiewicz - ITME w projekcie MUNDFAB (Horyzont 2020)

Międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzi Łukasiewicz - ITME rozpoczęło właśnie prace nad projektem “Modeling Unconventional Nanoscaled Device FABrication („Modelowanie wytwarzania niekonwencjonalnych przyrządów w skali nano”). Głównym zadaniem Instytutu będzie wykonywanie oraz interpretacja pomiarów przy użyciu techniki spektrometrii mas jonów wtórnych (Secondary Ion Mass Spectrometry - SIMS) oraz integracji wyników z innymi komplementarnymi technikami pomiarowymi.  Należy podkreślić, że badania SIMS będą wykonywane wyłącznie w ŁUKASIEWICZ - ITME, pomimo iż dwie inne instytucje wchodzące w skład konsorcjum również posiadają urządzenia SIMS. Konsorcjum podjęło taką decyzję mając na uwadze jakość sprzętu, którym dysponuje Instytut (najnowszej generacji urządzenie CAMECA IMS SC Ultra umożliwiające subnanometrową rozdzielczość wgłębną) oraz opracowany przez dr P. Michałowskiego unikalny sposób prowadzenia pomiarów polegający na przygotowaniu dedykowanych procedur pomiarowych dostosowanych do danego typu materiału.

Kierownikiem projektu z ramienia ŁUKASIEWICZ - ITME został dr Paweł Michałowski
. Działania naukowców zostaną sfinansowane w ramach programu Horyzont 2020, konkurs ICT-06-2019: Unconventional Nanoelectronic.

Europejska Mapa Drogowa dla Nanoelektroniki (NanoElectronics Roadmap for Europe, NEREID) zakłada rozwój nowych narzędzi uwzględniających nowe materiały, technologię oraz innowacyjną architekturę przyrządów. Projekt MUNDFAB jest odpowiedzią na to wezwanie - w trakcie jego realizacji wytwarzane będą zaawansowane struktury oparte na stopach krzemowo-germanowych oraz poddawane będą niskotemperaturowej obróbce. Wyniki uzyskane z wszechstronnej charakteryzacji próbek zostaną wykorzystane do rozwoju narzędzi symulacyjnych TCAD aby umożliwić projektowanie nowej generacji przyrządów nanoelektronicznych.

Realizacja projektu:
1.01.2020-31.12.2022

W skład międzynarodowego konsorcjum wchodzą:

• Fraunhofer Institute for Integrated Systems and Device Technology (Niemcy, lider konsorcjum)
• Commissariat à l'energie atomique et aux énergies alternatives, Laboratory of Electronics and Information Technologies (Francja)
• Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (Włochy)
• Centre national de la recherche scientifique, Laboratory for Analysis and Architecture of Systems (Francja)
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (Polska)
• STMicroelectronics (Francja)
• Technische Universität Wien, Institute for Microelectronics (Austria)

więcej o projekcie

https://www.mundfab.eu

18.11.2019

dr inż. Tymoteusz Ciuk na Vrije Universiteit Brussel (VUB)  - spotkanie EOS CHARMING

W ramach projektu  Excellence of Science (EOS) odbywa się EOS-CHARMING pierwsze spotkanie plenarne  na Vrije Universiteit Brussel (VUB). Warsztaty składające się z sesji tematycznych pod przewodnictwem głównych badaczy w CHARMING odbywają się 18 listopada. Dyskusję na temat dostosowanie właściwości przenoszonego grafenu do wymagań optycznych poprowadzi dr inż. Tymoteusz Ciuk. W spotkaniu biorą udział profesorowie, badacze, doktorzy i doktoranci. zaangażowani w CHARMING.

Projekt Excellence of Science (EOS)promuje wspólne badania między naukowcami ze społeczności flamandzkiej i francuskojęzycznej w Belgii.

W ramach EOS Charming Łukasiewicz - ITME prowadzi projekt "Światłowody wspomagane nanomateriałami węglowymi dla obrazowania i sensoryki biomedycznej" pod kierownictwem dr inż. T.Ciuka

TWITTER

11.10.2019

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej dla dr. inż. Tymoteusza Ciuka

Dr inż. Tymoteusz Ciuk, Kierownik Zakładu Grafenu i Materiałów dla Elektroniki otrzymał od Rektora Politechniki Warszawskiej nagrodę zespołową I stopnia.  Rektor docenił współpracę dr inż. T. Ciuka z Wydziałem Mechatroniki i osiągnięcia naukowego całego zespołu. Gratulujemy!

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki.
Link do Polityki Prywatności