Polityka Prywatności

W celach statystycznych i ułatwień funkcjonalności, Serwis www.itme.edu.pl należący do Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, zbiera automatycznie informacje zawarte w plikach cookies.

Polityka prywatności i cookies

Szanując Państwa prawo do prywatności przekazujemy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie internetowym.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
w Warszawie, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, nr KRS: 000012543.
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania użytkownikom z naszego serwisu internetowego, w celach statystycznych oraz w celu realizacji zapytań zgłaszanych poprzez udostępniane na naszych stronach formularze. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda użytkownika, wykonanie umowy lub wypełnienie obowiązku prawnego.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane są:
• przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych reklamacji i roszczeń (dla przypadków, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy),
• przez okres wymagany przepisami prawa (dla przypadków, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny),
• do czasu odwołania zgody (dla przypadków, gdy podstawą prawną jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych).
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
• podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ITME przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ITME, a w szczególności dostawcy systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne oraz inne podmioty współpracujące z ITME.
Prawa użytkowników
Mają Państwo prawo żądać:
• dostępu do treści swoich danych osobowych,
• poprawienia danych osobowych  w  przypadku  gdy  dane  są nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych w przypadkach, w których ma to zastosowanie
• innych uprawnień w tym zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu  prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku, gdy uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są przez ITME
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są przez ITME
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sprawach związanych ze sposobem i zakresem przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres
e-mail: DPO@itme.edu.pl

Czym są cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W jakim celu wykorzystywane są cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk (Google Analytics), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; Serwis nie zbiera informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe użytkowników.


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Rodzaje cookies

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Czy pliki cookies można wyłączyć?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w wyniku których piliki cookies nie będą zapisywane. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies.

  • Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  • Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.
  • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
  • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska.

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki.
Link do Polityki Prywatności