Zakład Kompozytów Ceramiczno-Metalowych i Złączy

Zakład Kompozytów Ceramiczno-Metalowych i Złączy

Zakład Kompozytów Ceramiczno-Metalowych i Złączy specjalizuje się wytwarzaniu nowoczesnych, funkcjonalnych oraz konstrukcyjnych materiałów kompozytowych, głównie na bazie metali i stopów wzmacnianych różnymi formami materiałów ceramicznych. Kluczowe obszary działalności obejmują:

 • materiały przeznaczone na odbiorniki ciepła w układach elektronicznych m.in. Cu-C, Cu-SiC, Cu-AlN, charakteryzujące się wysokim przewodnictwem cieplnym,
 • materiały konstrukcyjne o podwyższonych właściwościach mechanicznych, również w podwyższonych temperaturach, na osnowie chromu, molibdenu, renu, związków międzymetalicznych,
 • materiały przeznaczone na styki elektryczne na bazie miedzi i srebra,
 • materiały termoelektryczne na bazie tellurków i skuterudytów, przeznaczone do konwersji energii cieplnej na energię elektryczną.

Zakład jest członkiem Instytutu KMM-VIN (www.kmm-vin.eu).

Oferta

Zakład oferuje współpracę w zakresie wytwarzania nowych złożonych materiałów przy wykorzystaniu technologii opartych na metalurgii proszków (spiekanie swobodne, spiekanie pod ciśnieniem, spiekanie wspomagane przepływem prądu). Zakład dysponuje aparaturą badawczą umożliwiającą podstawową charakteryzację właściwości materiałów: fizycznych (gęstość, twardość), elektrycznych (rezystancja właściwa, współczynnik Seebecka), cieplnych (dyfuzyjność cieplna, współczynnik rozszerzalności cieplnej, ciepło właściwe).
W Zakładzie prowadzone są prace technologiczne dotyczące spajania ceramiki z metalami. Wykorzystujemy następujące techniki: metalizacja proszkowa, spajanie bezpośrednie, zgrzewanie dyfuzyjne, zgrzewanie tarciowe, lutowanie w atmosferach ochronnych i aktywne, spajanie z wykorzystaniem FGM. Oferujemy usługi z zakresu wygrzewania materiałów w wysokiej temperaturze w różnych atmosferach (próżnia, azot, wodór).

Osiągnięcia

Patenty uzyskane przez pracowników Zakładu (łącznie 10), w tym w 2015:

 • „Sposób zabezpieczania powierzchni metali, zwłaszcza miedzi, przez nakładanie nań warstwy grafenu” / Zgłoszenie Patentowe nr. P.408926
 • „Sposób wytwarzania warstwy azotku tytanu, zwłaszcza na podłożach metalicznych” / Zgłoszenie Patentowe nr. P.412637


Aktualnie realizowane projekty:

 • „Korelacja pomiędzy warunkami wytwarzania i morfologią materiałów wyjściowych a budową warstwy przejściowej w nowo opracowanych kompozytach ceramiczno-metalowych o szczątkowej porowatości", NCN
 • „Korelacja pomiędzy morfologią warstwy przejściowej a transportem ciepła w kompozytach Cu-SiC, w zależności od formy stosowanego materiału wzmocnienia", NCN
 • „Innowacyjne moduły termoelektryczne do konwersji energii - TERMOMOD”, NCBiR

Publikacje

 • D.Jarząbek, M.Chmielewski, T.Wojciechowski,  The measurement of the adhesion force between ceramic particles and metal matrix in ceramic reinforced-metal matrix composites, Composites Part A, 76, 124-130, 2015
 • M.Chmielewski, K.Pietrzak, Metal-ceramic functionally graded materials - manufacturing, characterization, application, Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, 64(1), 151-160, 2016
 • M.Chmielewski, K.Pietrzak, M.Basista, W.Weglewski, Rhenium doped chromium-alumina composites for high-temperature applications, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 54, 196-202, 2016
 • T.Wejrzanowski,  M.Grybczuk, M.Chmielewski, K.Pietrzak, K.J.Kurzydlowski, A.Strojny-Nedza, Thermal conductivity of metal-graphene composites, Materials & Design, 99, 163-173, 2016

Kontakt

Dr inż. Marcin Chmielewski
p.o. Kierownika Zakładu
(+42 22) 639-58-15
marcin.chmielewski@itme.edu.pl

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Ciasteczka możesz zablokować w ustawieniach przeglądarki