Wydarzenia

OD MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH DO SUPERMATERIAŁU.  TAK MINĘŁY 4 DEKADY W ITME.

15 kwietnia 2019 r. odbędzie się Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Instytutu. Udział w tym wydarzeniu potwierdzili  Pan Minister Paweł Szrot  - Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Minister Mikołaj Moskal z  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Pan Minister Sebastian Skuza  z  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Prezes Urzędu Patentowego Pani Alicja Adamczak ,  Pan Bartosz Skwara reprezentujący Trybunał Konstytucyjny, a także dyrektorzy Instytutów nowo utworzonej Sieci Badawczej Łukasiewicz.
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 09.04.2019

W 1979 r. powstał Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. 4 dekady temu, czyli w czasach, kiedy w polskich domach pojawiały się pierwsze magnetowidy na kasety VHS, a Sony właśnie zaprezentowało swój nowy, rewolucyjny produkt - walkmana. 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ma za sobą ciekawą historię. Przetrwał niełatwy czas upadku polskiego przemysłu, a dziś sukces Instytutu tworzy ponad 200 jego pracowników. - Siłą Instytutu są znakomici uczeni, przodujący w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych - twierdzi Zbigniew Matyjas, dyrektor ITME. - Na ich dorobek składają się setki publikacji w najlepszych światowych czasopismach naukowych, kilkadziesiąt patentów oraz udział w prestiżowych, międzynarodowych projektach badawczych.

ITME od początku swojej działalności było ściśle związane z rozwijającym się w Polsce przemysłem elektronicznym i powstało głównie po to, by wytwarzać specjalistyczne materiały i technologie dla elektroniki. Nowo powstały Instytut miał kilka lokalizacji przy ulicy Konstruktorskiej i Domaniewskiej na Mokotowie oraz na ostatnim piętrze w gmachu warszawskiej PAST-y.  - Pod koniec lat 80. przenieśliśmy się na Wawrzyszew, do obecnej siedziby - wspomina  dr Grzegorz Gawlik, kierownik Działu Komercjalizacji, który pracuje w ITME od początku jego istnienia. - Do dyspozycji mieliśmy wielki teren i już wtedy ITME mógł się pochwalić nowoczesnymi laboratoriami i urządzeniami. To były czasy dużych inwestycji. Sprowadzano do Instytutu najnowocześniejszą aparaturę jaka była wtedy dostępna.

Instytut zaopatrywał potężne zakłady elektroniczne na Służewcu. Dobre czasy minęły, kiedy w latach 90. zamknięto fabryki. - Instytut skupił się wówczas przede wszystkim na działalności naukowej. Dzięki wysokiemu poziomowi badawczemu Instytut utrzymał się na rynku i jest to nasz ogromny sukces - mówi dr Gawlik.
ITME znalazł nowe pole dla swojego rozwoju. Od blisko 10 lat Instytut zajmuje się badaniami nad grafenem. Grafen jest jednym z największych sukcesów ITME. To właśnie naukowcy z warszawskiego Instytutu opracowali metodę przemysłowej produkcji grafenu, która pozwalała na jego komercyjne zastosowanie. W lutym, czyli dokładnie wtedy, gdy Instytut skończył  40 lat, jego dyrektor poinformował o planie wielokrotnego zwiększenia produkcji grafenu płatkowego.
- W przyszłym roku Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych stanie się drugim najpoważniejszym producentem grafenu płatkowego w Europie i jednym ze  światowych liderów w tej dziedzinie. Obecnie naukowcy pracują nad obniżeniem kosztów produkcji, co pozwoli na szerokie zastosowanie tego produktu - poinformował dyrektor Zbigniew Matyjas.
W kwietniu ITME uczci 40-lecie istnienia podczas oficjalnej gali.
- Instytut ma za sobą wspaniałą historię i z optymizmem patrzy w przyszłość. Przed Instytutem ważne a zarazem trudne zadania znalezienia swojego miejsca na konkurencyjnym rynku i współpraca z przemysłem. Ze swoimi technologiami ITME wychodzi z laboratoriów do hal produkcyjnych. To jest kierunek, który sobie wyznaczamy - dodaje dyrektor. 
Czego  można życzyć pracownikom ITME z tej okazji?
- Pracownikom Instytutu życzę kolejnych, udanych lat działalności, nowych pomysłów i wytrwałości w ich skutecznej realizacji, a w życiu osobistym zdrowia, szczęścia i pomyślności - mówi dyrektor.
A jakie są plany na przyszłość? Od węgliku krzemu w wysokoczęstotliwościowych przyrządach mocy, azotku galu w źródłach światła i technice mikrofalowej radiolokacji  do grafenu, nad którego komercjalizacją Instytut intensywnie pracuje.

15.03.2019

ITME na targach Światło 2019

W Warszawie, w dniach 13-15 marca odbyły XXVII Targi ŚWIATŁO 2019. ITME zaprezentowało m.in pobudzane laserowo źródła światła białego.  Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z naszą ofertą  i dowiedzieć się więcej na temat projektów badawczych Instytutu i rozwiązań proponowanych dla przemysłu.

twitter

28.02.2019

Konferencja prasowa

28.02.2019 roku odbyła się w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych konferencja prasowa poświęcona przyszłości grafenu, w której ze strony Instytutu uczestniczyli:

  • dr hab. Zbigniew Matyjas - Dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych
  • dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, prof. ITME - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
  • dr inż. Grzegorz Gawlik - Kierownik Działu Komercjalizacji
  • dr inż. Tymoteusz Ciuk - Kierownik Zakładu Grafenu i Materiałów dla Elektroniki
  • mgr. inż. Michał Woluntarski - Zastępca Kierownika Zakładu Syntezy Chemicznej i Grafenu Płatkowego.


Informacja prasowa
W perspektywie roku Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych stanie się drugim najpoważniejszym producentem grafenu płatkowego w Europie i jednym ze światowych liderów w tej dziedzinie. Na kontynuowanie badań Instytut dostał niemal 6 mln złotych dotacji, co pozwoli na uruchomienie w przyszłym roku nowej linii produkcyjnej, o wydajności przeszło stukrotnie wyższej, niż dzisiejsze możliwości produkcyjne Instytutu.

Po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej ITME stanie się największym na świecie producentem wysokiej jakości grafenu płatkowego. Pieniądze na ten cel Instytut dostał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Pragnę uspokoić wszystkich, którzy niepokoją się o przyszłość Instytutu i polskiego grafenu. Jesteśmy wiodącą jednostką w produkcji grafenu w Polsce. Nasza kondycja finansowa jest dobra - mówi Zbigniew Matyjas, dyrektor ITME. - Od 2 lat nasz wynik finansowy jest dodatni, szczególnie wysoki był w 2017 roku. Według wstępnych szacunków, rok 2018 powinniśmy zamknąć zyskiem netto wysokości niemal 400.000 zł. Rozwijamy się i niebawem staniemy się jednym ze światowych liderów w produkcji wysokiej jakości grafenu płatkowego.

ITME, jako jedna z nielicznych jednostek naukowych w tej części Europy uczestniczy jako pełny partner w programie Graphene Flagship. Jest to najważniejszy i największy europejski projekt poświęcony grafenowi. Przeszliśmy do kolejnego etapu tego projektu i będziemy kontynuować pracę przy nim - poinformowała prof. Katarzyna Pietrzak, zastępca dyrektora ds. naukowych.
Kolejne prestiżowe projekty związane z tematyką grafenu, które realizuje Instytut w ramach konkursów to m.in. „LIDER” (jako najlepiej oceniony projekt w kraju), „STRATEGMED” oraz „BIOVISTA”.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych stale rozwija zespoły pracujące nad różnymi postaciami grafenu, zatrudniając kolejnych ekspertów.  - Przyciągamy bardzo dużo młodej kadry. Są to osoby, które są pasjonatami nauki, w szczególności w dziedzinie grafenu - dodaje dyrektor. - Większość instytucji naukowych ma pewien problem - jest to luka pokoleniowa. My staramy się ją wypełnić młodszymi osobami i budować balans pomiędzy ogromnym doświadczeniem naszych naukowców i młodością, energią. Prof. Katarzyna Pietrzak podkreślała także, że ITME prowadzi prace nad dwoma rodzajami grafenu - grafem płatkowym i grafenem foliowym. To w połączeniu z kompleksowym podejściem - ITME nie ogranicza się jedynie do prac badawczych, ale także zajmuje się pełną charakteryzacją i przetworzeniem go w gotowy produkt (przyrządy i wyroby zawierające grafen) - wyróżnia go na tle innych instytucji naukowych. - W tej dziedzinie jesteśmy jedną z najlepszych jednostek w Polsce, bo produkujemy oba rodzaje grafenu. Mamy pełną linię do charakteryzacji tego, co robimy. Inne instytucje oceniają nasz produkt, poddają go analizie - podkreśla prof. Pietrzak. - Kupujemy także grafen od innych dostawców, by porównać z naszymi wyrobami, które są bardzo wysokiej jakości.

Instytut zajmuje się także komercjalizacją grafenu, czyli opracowaniem rozwiązań dla biznesu, które wykorzystują ten materiał. Jakie to produkty? Największym zainteresowaniem przemysłu cieszy się stworzony w ITME hallotron. Kierownikiem projektu jest dr inż. Tymoteusz Ciuk, kierownik Zakładu Grafenu i Materiałów dla Elektroniki. Jest to prawdopodobnie pierwszy na świecie wyrób elektroniczny, w którym grafen stanowi istotną część urządzenia - wyjaśnia dr inż. Grzegorz Gawlik, kierownik Działu Komercjalizacji.

Kolejne opracowane w ITME zastosowania grafenu to m.in. narzędzia skrawające, gumowe uszczelki z dodatkiem grafenu, smary grafenowe, materiały budowlane, pokrycia antykorozyjne, czy ciecze chłodzące. Grafen bardzo dobrze nadaje się do zarządzania ciepłem. Mamy bardzo zaawansowane prace nad budową układów chłodzenia z udziałem grafenu np. do profesjonalnej elektroniki - dodaje dr inż. Grzegorz Gawlik. Niebawem zostanie zaprezentowane stanowisko pokazowe z takim właśnie układem chłodzenia, które powstanie u nas przy wsparciu partnera przemysłowego. Jeszcze tym roku technologia zostanie zaprezentowana.

Naukowcy podkreślali, że grafen jeszcze nie ujawnił w pełni swojego potencjału. Pamiętajmy o tym, że rozwijanie technologii trwa wiele dziesiątek lat, tymczasem my jesteśmy zaledwie 10 lat po przeprowadzeniu rozeznania na temat możliwości grafenu - podsumowuje mgr inż. Michał Woluntarski, zastępca kierownika ds. Komercjalizacji Zakładu Syntezy Chemicznej i Grafenu Płatkowego. - Opracowujemy zupełnie nową technologię produkcji grafenu, by pokonać barierę cenową - dodaje dr inż. Grzegorz Gawlik. - Obniżenie ceny materiału kilkukrotnie pozwoli na jego powszechne zastosowanie. Grafen może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach. Jego wykorzystaniem zainteresowane są firmy z przemysłów: elektronicznego, optycznego, obronnego, lotniczego i kosmicznego, oświetleniowego.

19.02.2019

Generator termoelektryczny TEG do konwersji energii cieplnej


Kolejny artykuł, promujący działania związane z realizacją projektów w ITME, pojawił się w grudniowym wydaniu Magazynu Biomasa. Pan dr inż. Rafał Zybała (zakład S3) opisał udaną próbę połączenia nowej technologii (generatora TEG) z istniejącymi nowoczesnymi instalacjami energetycznymi, którą przeprowadzono w trakcie realizacji projektu badawczego Innowacyjne moduły termoelektryczne do konwersji energii (2015-2018). Zaprojektowany i wykonany w projekcie TERMOMOD (finansowanym przez NCBiR i firmę NOVAGO Sp. z o.o.) generator termoelektryczny TEG, wykorzystuje ciepło ze spalanego biogazu i bezpośrednio konwertuje energię cieplną na energię elektryczną w wyniku zjawisk fizycznych występujących w elementach aktywnych generatora, zwanych modułami termoelektrycznymi.
Innowacyjne podejście do tematu odzysku energii odpadowej z wykorzystaniem efektów termoelektrycznych pozwoliło na wykonanie milowego kroku na drodze od badań podstawowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostkach badawczych (w tym przypadku: w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych i Uczelnianym Centrum Badań „Materiały Funkcjonalne” Politechniki Warszawskiej) do badań przemysłowych prowadzonych w warunkach rzeczywistych. Współpraca wiodących jednostek naukowych z liderem w zakresie przetwarzania odpadów, wiedza, profesjonalizm oraz zaangażowanie pracowników NOVAGO pozwalają na realnie działania mające na celu wdrożenie technologii odzysku energii z wykorzystaniem generatorów termoelektrycznych TEG.

Link do artykułu: https://magazynbiomasa.pl/generator-termoelektryczny-teg-do-konwersji-energii-cieplnej/

Źródło: Magazyn Biomasa

21.12.2018

Życzenia Świąteczne

Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Dyrektor i Zespół
Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych

10.10.2018

Polski patent dla Zakładu Syntezy Chemicznej i Grafenu Płatkowego

Urząd Patentowy RP przyznał patent nr 229934 dla naukowców z Zakładu Syntezy Chemicznej i Grafenu Płatkowego na wynalazek  pt . "Sposób wytwarzania grafenu płatkowego na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu płatkowego".
Twórcy  wynalazku: Ludwika Lipińska, Magdalena Aksienionek, Michał Łepecki, Andrzej Marcjaniuk, Michał Woluntarski, Zbigniew Wiliński, Sławomir Cendrowski.
Gratulujemy!

25.09.2018

Młodzi naukowcy nagrodzeni

Dr Katarzyna Sadecka z Zakładu Materiałów Funkcjonalnych i mgr.inż. Aleksandra Krajewska z Zakładu Grafenu i Materiałów dla Elektroniki otrzymały stypendium dla najlepszych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkodnictwa Wyższego. Do konkursu zgłosiło się 1129 naukowców, z czego stypendium przyznano 181 najlepszym młodym badaczom. Stypendium będzie przyznawane przez 3 lata. Gratulujemy naszym naukowcom!

06.09.2018

Nasz pracownik naukowy otrzymał stypendium badawcze Rządu Francji

Nasz pracownik naukowy, dr hab. Mariusz Klimczak, prof. ITME, otrzymał Stypendium Rządu Francji na 3-miesięczny pobyt badawczy w FEMTO-ST Institute, Université Bourgogne Franche-Comté w Besançon, we Francji. Będzie tam pracował z prof. Thibaut Sylvestre, partnerem w konsorcjum projektu europejskiego H2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network „SUPUVIR”, w którym uczestniczy także nasz Instytut.
W Polsce Stypendia Rządu Francji na pobyty badawcze, a także na studia doktoranckie i magisterskie we Francji, są przyznawane co roku od 55 lat przez Ambasadę Francji. W tym roku, dr hab. Klimczak był jednym z 20 polskich naukowców z różnych dziedzin nauki, którzy otrzymali stypendium na pobyt badawczy we Francji.

04.09.2018

Wygrane konkursy na staże naukowe

Nasze pracowniczki z Zakładu Materiałów Kompozytowych i Ceramicznych: dr inż. Monika Michalska i dr inż. Agata Strojny-Nędza wygrały konkursy na staże naukowe. Dr inż. Monika Michalska wygrała konkurs na 6-miesięczny staż naukowy podoktorski (post doc, field of research „Electrode materials for batteries and supercapacitors”), który realizować będzie w Ostrawie w Czechach - Department of Chemistry, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, VŠB-Technical University. Podczas stażu dr inż. Monika Michalska wykonywać będzie prace ściśle związane z realizowaną przeze siebie w ITME tematyką naukowo-badawczą, dotyczącą syntezy i charakterystyki materiałów elektrodowych do baterii II rodzaju i superkondensatorów. Staż ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Unii Europejskiej Badania, Rozwój i Edukacja oraz budżetu państwa Republiki Czeskiej.

Dr inż. Agata Strojny-Nędza wygrała konkurs na miesięczny staż naukowy w ramach dziesiątej edycji konkursu prowadzonego przez KMM-VIN (European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials).  Staż ten realizować będzie w firmie TECNALIA  Inspiring Business w San Sebastian (Hiszpania), która łączy naukę z przemysłem poprzez promowanie nowych technologii. Podczas pobytu w TECNALIA dr inż. Agata Strojny-Nędza prowadzić będzie badania naukowe i technologiczne z tematyki, którą obecnie prowadzi w ITME.  Staż ten w całości finansowany jest przed jednostkę KMM-VIN.
Obu Paniom serdecznie gratulujemy!!!

16.03.2018

Patent nr 228019

Urząd Patentowy RP przyznał Instytutowi patent nr 228019 na wynalazek pt. Sposób i układ do formowania wiązek światła emitowanych przez macierz krawędziowych diod laserowych.
Twórca: dr Andrzej Kowalik z Zakładu Z-20.

16.03.2018

Patent nr 228207

Urząd Patentowy RP przyznał Instytutowi patent nr 228207 na wynalazek pt. Czujnik lepkości akustycznej cieczy oparty na linii opóźniającej.
Twórcy: Tadeusz Wróbel, Ernest Brzozowski, Marianna Baranowska.

21.02.2018

Polski Patent

Naukowcy z Zakładu Materiałów Funkcjonalnych otrzymali polski patent na wynalazek Materiał eutektyczny, zwłaszcza metalodielektryczny.
Twórcy wynalazku: Dorota Anna Pawlak, Katarzyna Sadecka, Marcin Gajc, Andrzej Kłos

14.11.2017

Europejski patent na wynalazek Mikrosondy

Europejski Urząd Patentowy przyznał naszemu Instytutowi patent nr EP 3011995 na wynalazek pt. Mikrosonda do elektroporacji selektywnej i sposób jej wytwarzania. Twórcami wynalazku są  naukowcy z Zakładu Szkieł: prof. Ryszard Buczyński, mgr.inż. Dariusz Pysz, dr Ryszard Stępień. Innowacyjny wynalazek przeznaczony jest do zastosowania w terapii pacjentów m.in. w chorobach onkologicznych oraz badaniach laboratoryjnych do poszukiwania nowych metod leczenia. Wynalazek otrzymał liczne nagrody m.in. nagrodę polskiej edycji Innostars Award 2016 w kategorii MedTech (urządzenia medyczne), która jest przyznawana za nowatorskie projekty w obszarze zdrowia, medycyny i biotechnologii.

03.11.2017

Kolejny patent europejski na wynalazek naukowców z ITME

Naukowcy z Zakładu Materiałów Funkcjonalnych otrzymali patent z Europejskiego Urzędu Patentowego na wynalazek Zastosowanie materiału zwłaszcza eutektycznego, jako warstwy aktywnej w elektrodzie i elektroda obejmująca warstwę aktywną z materiału, zwłaszcza eutektycznego - EP 2743946.
Twórcy wynalazku: Dorota Anna Pawlak, Krzysztof Bieńkowski, Katarzyna Kołodziejak, Krzysztof Orliński.

03.11.2017

Patent europejski przyznany

Naukowcy z Zakładu Technologii Chemicznych otrzymali patent z Europejskiego Urzędu Patentowego na wynalazek pt. The method of graphene oxide chemical reduction - EP 2653445.
Twórcy wynalazku: Ludwika Lipińska, Joanna Jagiełło, Rafał Koziński, Roman Batijewski, Eugeniusz Najdeker.

20.10.2017

Kategoria A dla ITME

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych realizowaną w okresie 2013 - 2016. W wyniku oceny nasz Instytut otrzymał kategorię A.
Eksperci oceniali cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.  Weryfikacji zostało poddanych 1000 jednostek naukowych z 8 obszarów tematycznych. Otrzymując kategorię A nasi naukowcy zostali docenieni za wysoki poziom projektów naukowych i prac badawczych realizowanych w ITME.

28.9.17

Udział ITME w prestiżowej szkole letniej H2020 MSCA ITN

W dniach 18-22 września w FEMTO-ST Institute w Besoncon we Francji (część French National Centre for Scientific Research - CNRS) odbyła się szkoła letnia „Training event on Supercontinuum Broadband Light Sources” w ramach międzynarodowego konsorcjum “SUPUVIR” European H-2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network, którego członkiem jest nasz Instytut.
Wykłady z dziedziny fizyki optycznej podczas szkoły letniej prowadzili naukowcy o międzynarodowej renomie, w tym prof. John M. Dudley, organizator UNESCO International Year of Light w 2015 r. Wśród wykładowców zaproszonych przez organizatorów znalazł się również nasz pracownik, dr hab. Mariusz Klimczak, prof. ITME.
W szkole letniej wzięło udział ponad 30 doktorantów z wiodących ośrodków europejskich, w tym troje doktorantów, którzy realizują swoje badania w naszym Instytucie: panowie Xavier Forestier i Iurii Venglowskyi - doktoranci MSCA ITN „SUPUVIR” oraz pani Anupamaa Rampur - doktorantka z zespołu projektu First TEAM/2016-1/1 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

13.09.2017

Nasz naukowiec wyróżniony w programie LIDER

Projekt dr inż. Tymoteusza Ciuka z Zakładu Zastosowań Materiałów AIIIBV uzyskał największą liczbę punktów (98) w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród 34 projektów, które zostały dopuszczone do tego etapu oceny w ramach VIII edycji konkursu LIDER NCBR.  Projekt pt. Przyrządy grafenowe na węgliku krzemu do detekcji pola magnetycznego w skrajnych warunkach temperaturowych otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln zł. 
Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem  w czasie realizowanego projektu badawczego.Rezultaty projektu powinny mieć potencjał do praktycznego zastosowania i wdrożenia.

12.09.2017

Nasz Instytut bierze udział w Festiwalu Nauki

Spotkania Festiwalu Nauki są dostępne dla wszystkich, organizowane przez ponad 100 instytucji naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, a dzięki zróżnicowanej formie, oferta programowa skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Imprezy odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Prelegentami są naukowcy mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie.

W naszym Instytucie w terminie od 26.09.2017 do 28.09.2017 zostaną zorganizowane spotkania dotyczące następujących tematów:
- Przyszłość w ceramice - dr inż. Katarzyna Jach
- Zastosowanie materiałów kompozytowych - dr inż. Agata Strojny-Nędza
- Kryształy - rewolucja, która nadal trwa - dr inż. Emil Tymicki
- Czy ogniwa słoneczne mogą być wydajniejsze? - dr inż. Wawrzyniec Kaszub, mgr inż. Piotr Knyps
- Chemiczna kuchnia - czyli jak robimy grafen? - mgr inż. Michał Woluntarski

Zapisy od 18.09.2017 na adres: joanna.rodzewicz@itme.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy harmonogram wraz z opisem spotkań w załączeniu.

11.08.2011

O innowacyjnej procedurze GESIMS w Scientific Reports

Naukowcy z Zakładu Epitaksji i Charakteryzacji opracowali innowacyjną procedurę pomiarową - Spektrometrię Mas Jonów Wtórnych Wzmacnianą Grafenem (GESIMS). Artykuł o tej metodzie został opublikowany niedawno w Scientific Report, 7/2017 należącym do Nature Publishing Group .

Podczas badań nad grafenem przy użyciu standardowej metody SIMS badacze zauważyli, że sama obecność warstwy grafenowej na powierzchni próbki podnosi prawdopodobieństwo jonizacji badanej materii, co prowadzi do znaczącego wzmocnienia rejestrowanych sygnałów. Dla niektórych materiałów czułość urządzenia jest ponad trzysta razy większa w porównaniu do próbki bez grafenu! Procedura GESIMS służy przede wszystkim do badania tzw. materiałów dwuwymiarowych np. grafen, heksagonalny azotek boru, siarczek molibdenu oraz ultra cienkich warstw (o grubości poniżej 5 nm) takich jak studnie kwantowe, złącza tunelowe itp. Zgłoszenie patentowe dotyczące tej metody została zarejestrowane w Europejskim Urzędzie Patentowym. Dodatkowo francuska firma CAMECA, producent urządzenia, na którym prowadzone były badania, opisała wynalazek na swojej stronie internetowej.

Link do publikacji:
www.nature.com/articles/s41598-017-07984-1]https:www.nature.com/articles/s41598-017-07984-1]//www.nature.com/articles/s41598-017-07984-1
Link do newsu: http://www.cameca.com/news-and-events/news-display/Graphene-Enhanced-SIMS-using-SC-Ultra-at-ITME.aspx

14.07.2017

Patenty dla ITME

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej przyznał naszemu Instytutowi patenty na wynalazki:

- "Światłowód fotoniczny do przenoszenia wiązki światła spolaryzowanej radialnie i sposób wytwarzania takiego światłowodu”
Twórcy wynalazku: Ryszard Buczyński, Tomasz Stefaniuk, Jacek Pniewski, Dariusz Pysz, Grzegorz Stępniewski, Ryszard Stępień


- "Sposób wytwarzania włókien YAM”
Twórcy wynalazku: Sebastian Turczyński, Dorota Anna Pawlak

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki.
Link do Polityki Prywatności