Zakład Ceramiki

Zakład Ceramiki ITME zajmuje się inżynierią materiałów ceramicznych i ceramicznych kompozytów. Jednym z głównych obszarów prac badawczych prowadzonych w Zakładzie jest preparatyka proszków ceramicznych o założonych, kontrolowanych parametrach morfologicznych i optycznych również mokrymi metodami chemicznymi, takimi jak współstrącanie czy metoda zol-żel, oraz ich konsolidacja do materiałów o ściśle określonych właściwościach mikrostrukturalnych, optycznych i mechanicznych. Na przestrzeni lat w Zakładzie opracowano szereg technologii wytwarzania materiałów, w tym ceramiki przezroczystej o specjalnych właściwościach transmisyjnych i luminescencyjnych, m.in. granatu itrowo-glinowego domieszkowanego jonami ziem rzadkich i metali przejściowych, a także ceramiki spinelowej i itrowej. W Zakładzie prowadzone są badania nad preparatyką tworzyw ceramicznych o zróżnicowanej, kontrolowanej porowatości otwartej oraz prace z zakresu odlewania folii ceramicznych metodą tape casting. Naukowcy zajmują się również wytwarzaniem i charakteryzacją cienkich warstw TiO2 o właściwościach fotokatalitycznych, samoczyszczących oraz bakteriobójczych.

Oferta

Za pomocą opracowanych w Zakładzie technologii wytwarzane są ceramiczne elementy przeznaczone do zastosowań konstrukcyjnych, takie jak podłoża i obudowy wielowarstwowe, wytwarzane z zastosowaniem folii ceramicznych i metodą termoplastycznego laminowania; elementy konstrukcyjne z ceramiki korundowej wzmacnianej dwutlenkiem cyrkonu (ZTA), stosowane tam, gdzie jest wymagana bardzo wysoka wytrzymałość i doskonała odporność tworzywa na ścieranie (np. narzędzia skrawające, dysze do korekcji piaskowej układów hybrydowych itp.); wyroby konstrukcyjne z ceramiki korundowo-cyrkonowej pracujące w warunkach wstrząsu cieplnego; wyroby z ceramiki cyrkonowej, stabilizowanej tlenkiem itru (TZP), o doskonałej odporności na pękanie i ścieranie (np. końcówki antystatycznych narzędzi regulacyjnych urządzeń elektronicznych); elementy aparatury laboratoryjnej wykonywane z ceramiki wysokokorundowej, ceramiki itrowej (Y2O3), lub cyrkonowej), np. łódki, tygle, pręty, rurki.

Wytwarzanie i charakteryzacja:

 • nano- i mikroproszków ceramicznych
 • przezroczystych tworzyw polikrystalicznych
 • drobnych detali ceramicznych
 • tworzyw porowatych o kontrolowanej porowatości (ceramicznych, metalicznych, kompozytowych)


Formowanie i spiekanie tworzyw ceramicznych, metalicznych oraz kompozytowych

 • granulację kriogeniczną mikro- i nanoproszków
 • wytwarzanie folii ceramicznych, szklanych i kompozytowych metodą doctor-blade
 • spiekanie w powietrzu (do 1700oC), próżni (do 1750oC), prasie do spiekania pod ciśnieniem (30 MPa, do 1450oC)
 • Badania wytrzymałości materiałów (do 1200oC)
 • Badania właściwości fotokatalitycznych
 • Pomiary kąta zwilżania

Osiągnięcia

Osiągnięcia w latach 2011-2016:

 • publikacje: 45 (21 z listy JCR)
 • zgłoszenia patentowe: 3
 • patenty: 2


Projekty realizowane w Zakładzie w latach 2011-2016:

 • „Granulowanie nanoproszków ceramicznych przez wymrażanie - sposób na uzyskanie jakości laserowej przezroczystej ceramiki”, NCN 2011/01/B/ST8/02669
 • „Właściwości mechaniczne i odporność na szoki termiczne przezroczystej ceramiki Y2O3 w funkcji mikrostruktury i temperatury”, NCN 2011/01/B/ST8/02635
 • „Badania nad przebiegiem procesu syntezy pirochloru gadolinowo-cyrkonowego metodą cytrynianową”, NCN 2013/11/N/ST8/01543
 • „Zależność właściwości optycznych przezroczystej ceramiki granatu itrowo-glinowego domieszkowanego tulem (Tm:YAG) od jej mikrostruktury wynikającej z warunków spiekania metodą reakcyjną”, NCN 2011/01/01N/ST8/02648
 • „Preparation and properties of translucent barium titanate ceramics”, FNP POMOST/2013-7/14
 • „Wielowarstwowe przezroczyste ceramiki laserowe”, NCN 2015/17/D/ST8/02607
 • „Opracowanie technologii otrzymywania przezroczystych, polikrystalicznych materiałów do zastosowań optycznych opartych na spinelu glinowo-magnezowym domieszkowanym kobaltem (Co2+:MgAl2O4)”, N N515 590238
 • „Opracowanie technologii wytwarzania porowatych preform ceramicznych oraz sposobu modyfikacji ich powierzchni”,  N N507 431239  

Kontakt

mgr inż. Przemysław Gołębiewski
tel. (+48 22) 639 55 54
Przemyslaw.Golebiewski@itme.edu.pl