Itme

 
Znajdujesz się na: Strona główna > Biblioteka > Wydawnictwa ITME > Materiały Elektroniczne

Materiały Elektroniczne

 „Materiały Elektroniczne” są czasopismem naukowym, służącym rozpowszechnianiu aktualnej wiedzy oraz wyników badań w dziedzinie technologii wytwarzania materiałów, metod określania ich właściwości oraz  zastosowań w elektronice i fotonice. Wydawane są kwartalnie przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. Wersją pierwotną jest wersja papierowa.

Kolegium redakcyjne

prof. dr hab. inż. Andrzej Jeleński (redaktor naczelny)
dr hab. inż. Paweł KamiŃski  (z-ca redaktora naczelnego)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz
dr hab. inż. Jan Kowalczyk
dr Zdzisław Librant
dr Zygmunt Łuczyński
prof. dr hab. inż. Wiesław Marciniak 
prof. dr hab. Anna Pajączkowska
prof. dr hab. inż. Władysław K. Włosiński
mgr Anna Waga (sekretarz redakcji)

Lista recenzentów


Dr Jerzy Sarnecki
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak
Dr inż. Ludwika Lipińska
Dr Marek Wesołowski
Dr inż. Roman Kozłowski
Prof. dr hab. inż. Lech Dobrzański
Dr inż. Grzegorz Gawlik
Dr inż. Mariusz Rudziński
Prof. dr hab. Wojciech Wierzchowski
Prof. dr hab. inż. Waldemar Soluch
Dr Piotr Caban

 
Prof. dr hab. inż Krzysztof Grasza  - Instytut Fizyki PAN
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

 - Politechnika Warszawska;
   Wydział Mechatroniki; Instytut Metrologii
   i Inżynierii Biomedycznej
Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

 - Politechnika Warszawska; Wydział Elektroniki i
   Technik Informacyjnych; Instytut
   Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Dr Piotr Panek

 - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im.
   Aleksandra Krupkowskiego PAN
Prof. dr hab. Marek Berkowski  - Instytut Fizyki PAN
Dr Tomasz Runka
 - Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki
   Technicznej; Katedra Spektroskopii Optycznej

 

tl_files/Rozne pliki/ikonka_pdf_duza.png

Informacja dla autorów i czytelników
"Materiałów Elektronicznych" 

tl_files/Rozne pliki/ikonka_pdf_duza.png Wskazówki dotyczące przygotowania artykułów
tl_files/Rozne pliki/ikonka_pdf_duza.png Druk recenzji

 

Materiały Elektroniczne (PL ISSN 0209-0058) zawierają artykuły problemowe, teksty wystąpień pracowników ITME na konferencjach i Biuletyn PTWK (Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów im. Prof. J.Czochralskiego)

Adres Redakcji:

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH
ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, email: ointe@itme.edu.pl
http://www.itme.edu.pl
tel. (22)835 44 16  lub 835 30 41 w. 454 - redaktor naczelny
tel. (22)835 30 41(22)835 30 41 w. 426 - z-ca redaktora naczelnego
tel. (22)835 30 41(22)835 30 41 w. 129 - sekretarz redakcji

PL ISSN 0209 - 0058

Historyczne wydania Materiałów Elektronicznych na stronie RCiN od 1973 r.

tl_files/Biblioteka/ME/Materialy Elektroniczne/okl4.JPG


2013

Nr 1 

Nr 2 

Nr 3

Nr 4

2014

Nr 1

Nr 2

Nr 3

 

       
Materiały Elektroniczne 2012

2012

Nr 1 

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Materiały Elektroniczne 2011

2011

Nr 1

Nr 2

Nr 3 

Nr 4 

 

     
Materiały Elektroniczne 2010

2010

Nr 1 

Nr 2 

Nr 3

 

Materiały Elektroniczne 2009

2009

Nr 1

Nr 2 

Nr 3 

Nr 4 

 

     
Materiały Elektroniczne 2008

2008

Nr 1 

Nr 2 

Nr 3 

Nr 4 

Materiały Elektroniczne 2007

2007

Nr 1 

Nr 2 

Nr 3 

 

 

     
Materiały Elektroniczne 2006

2006

Nr 1-2

Nr 3-4

 

 

   

 

Drukuj