Zakład Piezoelektroniki

Działalność Zakładu Piezoelektroniki obejmuje następujące zakresy tematyczne:


 • charakteryzacja nowych kryształów piezoelektrycznych. Pomiary tensorów własności elastycznych, piezoelektrycznych i przenikalności elektrycznej;
 • obliczenia i pomiary parametrów akustycznych fal powierzchniowych (AFP), akustycznych fal pseudo- powierzchniowych (AFPP), akustycznych poprzecznych fal powierzchniowych (APFP), akustycznych modów płytowych (AMP) i modów Lamba w kryształach piezoelektrycznych. Zakład dysponuje programami komputerowymi do obliczeń parametrów wymienionych typów fal oraz odpowiednim wyposażeniem pomiarowym;
 • projektowanie i wytwarzanie podzespołów z różnego rodzaju falami akustycznymi do zastosowań w telekomunikacji i w czujnikach piezoelektrycznych,
 • prace badawcze dotyczące nieniszczących metod oceny stanu technicznego konstrukcji;
 • prace badawcze i wdrożeniowe dotyczące piezoelektrycznych czujników lepkości, temperatury oraz ciśnienia i oblodzenia statków powietrznych.

Oferta

Zakład oferuje:

 • Podzespoły czujnikowe z falami akustycznymi: 
linie opóźniające i rezonatory z akustyczną falą powierzchniową (AFP), z akustyczną falą pseudo-powierzchniową (AFPP) i z akustyczną poprzeczną falą powierzchniową (APFP)
 • Filtry z akustyczną falą powierzchniową: 
filtry z AFP do zastosowań profesjonalnych (Tab) oraz do różnych standardów TV.


Szczegółowa specyfikacja:

Szczegółowa_oferta.pdf

Karty_katalogowe.zip

Osiągnięcia

W ostatnich dwóch latach zostały zrealizowane następujące projekty badawcze, które sfinansowano z budżetu państwa:

 • Obliczenia i pomiary akustycznych fal powierzchniowych w epitaksjalnych warstwach piezoelektrycznych
 • Badania właściwości akustycznych fal powierzchniowych w nowym krysztale piezoelektrycznym Ca2Al2SiO7
 • Badania rezonatorów z akustycznymi falami powierzchniowymi na krysztale SrLaGa3O7 pod kątem możliwości
 • zastosowań w czujniku temperatury do 500°C
 • Obliczenia i pomiary fal Lamba w niobianie litu o orientacji YX.


Wybrane osiągnięcia badawcze z lat ubiegłych:

 • Wyznaczono stałe elastyczne, piezoelektryczne i dielektryczne kryształu GaN w ramach grantu przyznanego przez Biuro Badawcze Armii USA. Zaprojektowano i wykonano rezonatory z akustyczną falą powierzchniową na tym krysztale. Obliczono i zmierzono właściwości akustycznych modów płytowych w płytkach GaN.
 • Zaprojektowano i wykonano rezonator kwarcowy z akustyczną poprzeczną falą powierzchniową, który zastosowano w laboratoryjnym bezprzewodowym czujniku temperatury.
 • Zaprojektowano i wykonano rezonator kwarcowy z akustyczną falą objętościową, który zastosowano do detekcji oblodzenia.
 • Wyznaczono stałe elastyczne, piezoelektryczne i dielektryczne monokryształu tlenoboranu neodymowo-wapniowego, NdCa4O(BO3)3 w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Kontakt

dr inż. Ernest Brzozowski
Kierownik Zakładu
(+48 22) 639-55-13
ernest.brzozowski@itme.edu.pl