Zakład Materiałów Grubowarstwowych

Zakład Materiałów Grubowarstwowych

Zakład Materiałów Grubowarstwowych jest głównym producentem past elektronicznych stosowanych w technologii grubowarstwowej np.: rezystorach, termistorach, różnego rodzaju czujnikach i wyświetlaczach. Materiały wytworzone w Zakładzie mogą być nakładane na różne podłoża, w tym sztywne – ceramika szkło i elastycznej jak folia, papier, tkanina. Nakładanie jest realizowane wieloma technikami drukarskimi metodą sitodruku, drukiem strumieniowym (ink-jet), natryskiem (spray coating)- tampondrukiem, metodami poligraficznymi roll to roll – w tym rotograwiurą, tampondrukiem.
Zakład oferuje współpracę w dziedzinie materiałów grubowarstwowych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów. Prowadzone są badania materiałów o niestandardowych właściwościach zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zleceniodawców.

Oferta

Pasty do wypalania na podłoża ceramiczne
W naszej ofercie dostępny jest szeroki wachlarz materiałów grubowarstwowych przeznaczonych na różne podłoża ceramiczne (głównie na ceramikę alundową), z możliwością wypalania w zakresie 500–1100oC. Oferujemy m.in.:

 • pasty przewodzące (Ag, PtAg, PdAg),
 • pasty rezystywne (w oparciu o RuO2, 10–100 kΩ),
 • pasty dielektryczne,

fotoformowalne pasty przewodzące o wysokiej rozdzielczości (Ag, Au, Pt – ścieżka/odstęp 30/40 µm szerokości) wykorzystywane zwłaszcza do wytwarzania niskostratnych mikrofalowych elementów biernych, takich jak filtry, sprzęgacze i rezonatory.
Wszystkie materiały dostępne w ofercie są zgodne z dyrektywą RoHS.

Atramenty dla elastycznej elektroniki
Prowadzimy badania materiałów przeznaczonych dla elektroniki organicznej do wygrzewania w temperaturze poniżej 300oC. Opracowane materiały mogą być nanoszone na podłoża elastyczne nie tylko metodą sitodruku, ale również za pomocą druku natryskowego (spray coating) i strumieniowego (inkjet painting). Do wytwarzania atramentów stosowane są m.in.: nanorurki węglowe, nanopłatki grafenowe i tlenki grafenu. Atramenty mogą być wykorzystane do wytwarzania anten i transparentnych elektrod.
Pasty opracowane na potrzeby tradycyjnej techniki sitodruku do zastosowań na podłożach elastycznych przeznaczone są do utwardzania w niskich temperaturach, poniżej 150oC.

Pasty nanosrebrowe spiekane poniżej 300oC
Pasty z nanosrebrem można stosować na różnych podłożach, zarówno ceramice, szkle, podłożach aluminiowych i miedzianych, jak i folii poliamidowych. Właściwości termiczne i elektryczne tych past są zbliżone do srebra objętościowego, dzięki czemu mogą z powodzeniem zastąpić galwaniczną metodę srebrzenia złączy aluminiowych stosowanych w liniach elektroenergetycznych.
Nasza oferta obejmuje także pasty nanosrebrowe przeznaczone do niskotemperaturowych połączeń z możliwością spiekania w temperaturze 250oC i ciśnieniu od 2,5 MPa. Dopuszczalna temperatura pracy takich elementów po spieczeniu sięga powyżej 350oC, a uzyskiwane przewodnictwo cieplne jest powyżej 250 W/mK. Takie pasty są doskonałe do łączenia struktur półprzewodnikowych mocy do metalowych chłodnic.

Osiągnięcia

Prowadzimy prace o tematyce zgodnej z najnowszymi trendami w mikroelektronice: świadczą o tym osiągnięcia z ostatniego okresu: 

 • Badania nad aplikacją dielektrycznych warstw grubych i folii ceramicznej o podwyższonym przewodnictwie cieplnym w układach LTCC
 • Opracowanie materiałów grubowarstwowych do wytwarzania mikroukładów o wysokiej skali integracji umożliwiających łączenie techniki sitodruku z fotolitografią.
 • Opracowanie past przewodzących zgodnych z Dyrektywą ROHS, a więc nie zawierających ołowiu, kadmu ani ich związków. 
 • Badania nad pastami przewodzącymi do wytwarzania (mikro)układów zdolnych do pracy powyżej 300oC
 • Opracowanie bezołowiowej pasty szkliwiącej do wytwarzania warstw pośrednich stosowanych w połączeniach ceramiki z polimerem
 • Opracowanie bezołowiowej pasty dielektrycznej (zgodnej z Dyrektywą ROHS) do zabezpieczania rezystorów i układów grubowarstwowych.
 • Opracowanie bezołowiowych past rezystywnych do wytwarzania rezystorów 10 – 1000 Ω/□.
 • Opracowanie past rezystywnych wysokoomowych (10 – 100 k Ω/□) nie zawierających ołowiu .
 • Badania kompozytów zawierających wielościenne nanorurki węglowe, przeznaczonych do zastosowań w technologii grubowarstwowej.

Kontakt

dr inż. Konrad Kiełbasiński
Kierownik Zakładu
(+48 22) 639 58 57
kielbasinski@itme.edu.pl