Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Wysokiej Czystości

Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Wysokiej Czystości

Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Posiada certyfikat Laboratorium Akredytowanego Nr AB 267 udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium wykonuje analizy stosując klasyczne metody chemiczne oraz nowoczesne techniki instrumentalne:

 • ICP-OES
 • UV-VIS
 • FAAS
 • GFAAS

Oferta

Laboratorium wykonuje analizy:

 • zanieczyszczeń w materiałach wysokiej czystości,
 • pierwiastków ziem rzadkich,
 • materiałów dla:
 • - piezoelektroniki: LiNbO3, LiTaO3, LiB4O7, kwarc; GdCa4O(BO3)3,: Nd,Yb,Eu,Pr,Tm;  NdCa4O(BO3)3, LaCa4O(BO3)3
 • - optoelektroniki: LiNbO3, BaB2O4,Y4Al2O9 (YAM)
 • - techniki laserowej: YAG: Nd,Er,Ho,Tm,Pr,Yb,Cr,Mg; Yb3Al5O12: (YbAG):Er; YVO4:Ho, Yb,Er,Tm; GdVO4:Tm,Er; LuVO4:Tm,Er; RbNd(WO4)2:Yb; La3La2Ga3O12: Cr; Sr3Y(BO)3 (BOYS):Yb
 • - scyntylatorów glinowych: LuAlO3 (LuAP):Pr,Cr,Mo, PrLaAlO3, LaAlO3
 • - materiałów nadprzewodzących: SrLaAlO4, SrLaGaO4, SrLaGa3O7:Ho; NdGaO3:Y
 • - materiałów na podłoża do epitaksji: GaN, GaAs, GaSb, InP
 • - materiałów do immobilitacji odpadów radioaktywnych CaMoO4:RE
 • - różnego rodzaju szkieł technicznych i optycznych
 • - materiałów stosowanych w optyce: CaF2, BaF2, LiF, LiYF4: Pr,Ho,Tm,Pr
 • - złożonych stopów, jak na przykład: AgCu28, AgCuZn, AgSnO2; WCu25, WCuSb, WCuAgNi, WAgSb, WAg25, AgCuNi, CuZn, SnIn, AgNi, PbSnAg, AgCuPd, SnP, AgPt, AuGe12, AuIn, AuSb
 • ceramik, spineli glinowo-magnezowych (MgAl2O4: Co, Ti, V)
 • wody, ścieków i powietrza
 • chromu (VI) w powłokach cynkowych pasywowanych


Zakres akredytacji

Osiągnięcia

Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Wysokiej Czystości posiada Certyfikat akredytacji nr AB 267 ( nadany przez Centrum Akredytacji w 1999) z dniem 22 stycznia 2015r. Został on przedłużony do 10 marca 2019 r. Laboratorium zaczęło V cykl akredytacji. Zakres akredytacji rozszerzono o dwie nowe procedury badawcze: „Metoda oznaczania chromu VI w powłokach cynkowych pasywowanych” oraz oznaczenie stężenia HCl w powietrzu na stanowisku pracy”. 
W laboratorium wdrożono nowy dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS. Pozytywnie przetestowano nowe typy nebulizerów:

 • mikrokapilarny NAR-1 (wyprodukowany w IOŚ we współpracy z ITME)
 • ultradżwiękowy NOVA-1 (  wyprodukowany w IOŚ)
 • do zastosowań w technice ICP-OES


W zakładzie opracowano również następujące metody badawcze:

 • metody analiz szkieł wysoko nieliniowych typu SPB,
 • metody analiz nowych materiałów specjalnych:
 • - MgAl2O4 : Co, Ti, V, Tm
 • - CaMoO4: Eu, Nd
 • - LiMn2O4: La, Ce
 • - CSBN  i CSBN: Nd  (o różnym składzie podstawowym)
 • - ZnO-ZnWO4: Mn
 • - ZnO:Co
 • - YAG:Cr,Mg
 • - YAM:Dy, Pr, Tb
 • - SrTiO3:Mn


Kontakt

mgr Agata Karaś
 
tel 22 6395540 ,22  639 5881
agata.karas@itme.edu.pl

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki.
Link do Polityki Prywatności